ประวัติสนธิ บุญยรัตกลิน ข้อมูลล่าสุดของสนธิ บุญยรัตกลิน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สนธิ บุญยรัตกลิน

สนธิ บุญยรัตกลิน

สนธิ บุญยรัตกลิน

เพศ ชาย
วันที่เกิด 2 ต.ค. 2489
อายุ 75 ปี
ช่วงม็อบการเมืองกำลังแรง ปิดกรุงเทพฯ หลายจุด จนมีกระแสข่าวการทำรัฐประหาร พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ อดีตหัวหน้า คมช. ระบุว่า "สถานการณ์การเมืองเวลานี้ บริบทต่างจากการปฏิวัติเมื่อปี 49 ดังนั้น เวลานี้การปฏิวัติจึงไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด"

"การปฏิรูปต้องไม่ทำโดยรัฐบาล แต่ต้องทำโดยภาคประชาชน และมาร่วมกันคิด โดยนักวิชาการทั้งหลาย แล้วก้าวไปสู่จุดนั้น ส่วนมวลชนอีกกลุ่มที่ไม่ยอมเข้าร่วม เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไปหาวิธีการ ทำให้อีกฝ่ายเข้าร่วม จะให้อีกฝ่ายมาคุย ต้องคนกลางไปเจรจา"พล.อ.สนธิ กล่าว

ชื่อจริง-นามสกุล : พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน

นามแฝง/ฉายา : บิ๊กบัง

เป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง 6 คน ของ บิดา พ.อ.สนั่น บุญยรัตกลิน ประกอบด้วย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน นางพรทิพย์ ตุลยสวัสดิ์ นางขนิษฐา บุญยรัตกลิน นางวิจิตรา บุญยรัตกลิน นางยุพาวดี บุญยรัตกลิน และ นายสาธิต บุญยรัตกลิน มี ภรรยาคนแรก คือ นางสุกัลยา บุญยรัตกลิน (ขำ) จดทะเบียนที่เขตดุสิต 1 พ.ย.2517 มีบุตร-ธิดา 2 คน คือ นายเอกรินทร์ บุญยรัตกลิน สมรสกับ สุรางค์รัตน์ มีธิดา 1 คน และ นางสาวศศิภา บุญยรัตกลิน (พลอย) ชื่อคู่สมรส นามสกุลเดิมของคู่สมรส ภรรยาคนที่ 2 คือ นางปิยะดา บุญยรัตกลิน (หล้า) จดทะเบียนที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มีบุตร 2 คน และ ภรรยาคนที่ 3 คือ นางวรรณา บุญยรัตกลิน

การศึกษา :
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ม.6 โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ กทม.
- โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท.รุ่นที่ 6)
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17 เหล่าทหารราบ
- หลักสูตรส่งทางอากาศ
- หลักสูตรจู่โจม โรงเรียนศูนย์การทหารราบ
- หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารราบ , หลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด โรงเรียนศูนย์การทหารช่าง
- หลักสูตรผู้บังคับหมวดช่างโยธา และกระสุน โรงเรียนศูนย์การทหารราบ
- หลักสูตรหลักประจำ ร.ร.สธ.ทบ.สบส.ชุดที่ 57
- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การทหาร)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนยุทธศึกษาทหารบกและ หลักสูตรลาดตระเวนระยะไกล

การทำงาน/หน้าที่
- ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
- รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
- ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ ผู้บัญชาการทหารบก (เกษียณ 1 ต.ค.2550)

ตำแหน่งอื่นๆ
- ปราบปรามคอมมิวนิสต์
- ราชการสงครามประเทศเวียดนาม
- 2522 ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ
- ปฏิบัติราชการพิเศษหน่วยผสม พตท.12
- ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ
- ปฏิบัติราชการพิเศษ โครงการ 506 (นปพ.838)
- ปฏิบัติราชการพิเศษโครงการ 824
-ปฏิบัติราชการพิเศษโครงการ 506
- ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ
- รองผู้อำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- ราชองครักษ์พิเศษ
- กรรมการธนาคารทหารไทย (ลาออก 1 ต.ค.2550)
- หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (เปลี่ยนสถานภาพเป็น ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 29 ก.ย.2549) (ลาออก 1 ต.ค.2550)
- ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ผอ.รมน.)
- รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และ อดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)
- หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement