ประวัตินิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ข้อมูลล่าสุดของนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 30 เม.ย. 2500
อายุ 61 ปี
ต้องจับตาดูท่าทีต่อไป ว่าจะนำร่องไขก๊อกจากการเป็นส.ส.หรือไม่ เพื่อร่วมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในการผนึกกำลังขับไล่รัฐบาล และต่อต้านการออกกฏหมายนิรโทษกรรม ภายหลังเข้าหารือกับ"ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์" แกนนำรุ่น 2 และโฆษกกลุ่มพันธมิตรฯ ที่ได้ยื่นข้อเสนอตามที่"สนธิ ลิ้มทองกุล" เรียกร้องให้ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ลาออกจากการเป็นส.ส. เสียก่อน แล้วกลุ่มพันธมิตรฯจะร่วมผนึกกำลังเคลื่อนไหวออกมาต่อสู้ด้วย

เมื่อเป็นเช่นนั้น"นิพิฏฐ์" จึงต้องนำข้อเสนอนี้เข้าหารือในที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะมีความเห็นอย่างไร แต่คงยังไม่ได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้แน่นอน เพราะถือเป็นเรื่องใหญ่ หรือจะเป็นไพ่ในสุดท้ายที่พรรคประชาธิปัตย์จะต้องตัดสินใจ ทำตามข้อเสนอแกนนำกลุ่มพันธมิตรฯด้วยการลาออกจากการเป็นส.ส.กันทั้งพรรค และมาร่วมต่อสู้บนถนน อย่างที่ได้ชิมลาง"วอร์มอัพมวลชน"ด้วยการเดิินเท้าฝ่าด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจกันมาแล้ว ในการเข้าร่วมประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษฯวาระ 1 เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา

ชื่อ-สกุล : นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

วันที่เกิด : 30 เมษายน 2500

บิดา นายชม อินทรสมบัติ

มารดา นางหนูเรียง

ถิ่นกำเนิด : พัทลุง

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ตำแหน่งปัจจุบัน :

23 ธันวาคม 2550 ส.ส. พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (202,630 คะแนน)
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการตำรวจ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ทนายความ
2533-2535 ประธานสภาจังหวัดพัทลุง
22 มีนาคม 2535 ส.ส. พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1
13 กันยายน 2535 ส.ส. พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2 (ยุบสภา 19 พ.ค. 2538)
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
27 ธันวาคม 2537 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3 (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
15 สิงหาคม 2538 โฆษกคณะกรรมาธิการการปกครอง
15 สิงหาคม 2538 กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
2538 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการปกครอง
18 พฤศจิกายน 2540 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
6 มกราคม 2544 ส.ส. พัทลุง เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
12 มิถุนายน 2544 กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
12 มิถุนายน 2544 กรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
20 เมษายน 2546 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. พัทลุง เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ (44,729)
5 มีนาคม 2548 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
22 เมษายน 2548 ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (202,630 คะแนน)
18 มกราคม 2551 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการตำรวจ
6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม