ประวัตินิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ข้อมูลล่าสุดของนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 30 เม.ย. 2500
อายุ 63 ปี
ต้องจับตาดูท่าทีต่อไป ว่าจะนำร่องไขก๊อกจากการเป็นส.ส.หรือไม่ เพื่อร่วมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในการผนึกกำลังขับไล่รัฐบาล และต่อต้านการออกกฏหมายนิรโทษกรรม ภายหลังเข้าหารือกับ"ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์" แกนนำรุ่น 2 และโฆษกกลุ่มพันธมิตรฯ ที่ได้ยื่นข้อเสนอตามที่"สนธิ ลิ้มทองกุล" เรียกร้องให้ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ลาออกจากการเป็นส.ส. เสียก่อน แล้วกลุ่มพันธมิตรฯจะร่วมผนึกกำลังเคลื่อนไหวออกมาต่อสู้ด้วย

เมื่อเป็นเช่นนั้น"นิพิฏฐ์" จึงต้องนำข้อเสนอนี้เข้าหารือในที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะมีความเห็นอย่างไร แต่คงยังไม่ได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้แน่นอน เพราะถือเป็นเรื่องใหญ่ หรือจะเป็นไพ่ในสุดท้ายที่พรรคประชาธิปัตย์จะต้องตัดสินใจ ทำตามข้อเสนอแกนนำกลุ่มพันธมิตรฯด้วยการลาออกจากการเป็นส.ส.กันทั้งพรรค และมาร่วมต่อสู้บนถนน อย่างที่ได้ชิมลาง"วอร์มอัพมวลชน"ด้วยการเดิินเท้าฝ่าด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจกันมาแล้ว ในการเข้าร่วมประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษฯวาระ 1 เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา

ชื่อ-สกุล : นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

วันที่เกิด : 30 เมษายน 2500

บิดา นายชม อินทรสมบัติ

มารดา นางหนูเรียง

ถิ่นกำเนิด : พัทลุง

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ตำแหน่งปัจจุบัน :

23 ธันวาคม 2550 ส.ส. พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (202,630 คะแนน)
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการตำรวจ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ทนายความ
2533-2535 ประธานสภาจังหวัดพัทลุง
22 มีนาคม 2535 ส.ส. พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1
13 กันยายน 2535 ส.ส. พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2 (ยุบสภา 19 พ.ค. 2538)
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
27 ธันวาคม 2537 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3 (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
15 สิงหาคม 2538 โฆษกคณะกรรมาธิการการปกครอง
15 สิงหาคม 2538 กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
2538 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการปกครอง
18 พฤศจิกายน 2540 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
6 มกราคม 2544 ส.ส. พัทลุง เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
12 มิถุนายน 2544 กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
12 มิถุนายน 2544 กรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
20 เมษายน 2546 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. พัทลุง เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ (44,729)
5 มีนาคม 2548 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
22 เมษายน 2548 ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (202,630 คะแนน)
18 มกราคม 2551 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการตำรวจ
6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement