ประวัติพรทิพย์ ณรงค์เดช ข้อมูลล่าสุดของพรทิพย์ ณรงค์เดช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พรทิพย์ ณรงค์เดช

พรทิพย์ ณรงค์เดช

พรทิพย์ ณรงค์เดช

เพศ หญิง
วันที่เกิด 7 ก.ค. 2489
อายุ 75 ปี
วงการธุรกิจสูญเสียอีกครั้ง เมื่อ คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคหัวใจล้มเหลว สิริอายุ 67 ปี โดยญาติจะจัดพิธีศพที่บ้านณงค์เดช บ้านเลขที่ 49/13 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป เป็นเวลา 7 วัน...

ชื่อ-นามสกุล : พรทิพย์ ณรงค์เดช

เป็นบุตรของ ดร.ถาวร และนางรำไพ พรประภา (เสียชีวิตทั้งคู่)
1. พรทิวา พรประภา
2. คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช
3. ดร.พรเทพ พรประภา

สามีชื่อ ดร.เกษม ณรงค์เดช รับพระราชทานน้ำสังข์ เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2512 มีบุตรชาย 3 คน
1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช
2. นายณพ ณรงค์เดช
3. นายกรณ์ ณรงค์เดช

การศึกษา :
- พ.ศ.2551 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี และการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยโกลเดนเกต สหรัฐอเมริกา ได้ 1 ปี
- โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ แล้วไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย
- โรงเรียนอนุบาลสมถวิล

การทำงาน :
- รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท นิสสันดีเซล (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไดกิ้นแอร์คอนดิชันนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนพรประภา จำกัด
- ผู้อำนวยการ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
- กรรมการ บริษัท กลการและนิสสัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมรถยนต์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กลการ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท กีฬาสยาม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทุนถาวร จำกัด
- กรรมการ บริษัท สมบัติถาวร จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทองถาวรอุตสาหกรรม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยคลังสินค้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพัทยา จำกัด
- ประธานกรรมการปฏิบัติการ บริษัท สยามกลการ จำกัด

สมาชิกสมาคมต่างๆ :
- กรรมการ, เลขานุการและผู้จัดการมูลนิธิถาวร อุษา พรประภา
- กรรมการ, เลขานุการและผู้จัดการมูลนิธิบุญถาวร
- กรรมการและเลขานุการฝ่ายหาทุน
- มูลนิธิราชประชาสมาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร
- คณะกรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี

เครื่องราช
5 ธันวาคม 2522 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
5 พฤษภาคม 2523 จตุตถจุลจอมเกล้า (คุณหญิง)
5 ธันวาคม 2523 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
5 ธันวาคม 2525 ตริตราภรณ์ช้างเผือก
4 มกราคม 2526 กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย
25 สิงหาคม 2527 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม จากประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย
5 ธันวาคม 2528 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 พฤษภาคม 2530 ตติยจุลจอมเกล้าฯ
5 เมษายน 2531 รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน" สาขาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
6 พฤศจิกายน 2532 ประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศนักเศรษฐกิจแห่งปี 2532
26 พฤศจิกายน 2532 เหรียญ FIDOF จากสมาคม INTERNATIONAL FEDERATION OF FESTIVAL ORGANIZATION (FIDOF) ประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2532 รางวัลเกียรติยศ นักธุรกิจชั้นนำแห่งปี 2532
สิงหาคม 2534 ได้รับการคัดเลือกเป็น นักธุรกิจชั้นนำแห่งปี 2534
สิงหาคม 2534 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ประจำปี 2534 สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิขาชีพแห่งประเทศไทย
12 พฤศจิกายน 2534 โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ได้รับรางวัล "ซิลเวอร์อะวอร์ด"
สิงหาคม 2535 "สตรีนักธุรกิจผู้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม" หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
5 ธันวาคม 2535 ปรมาภรณ์ช้างเผือก
2536 จาก International Federation of Festjval Organizations ประเทศสหรัฐอเมริกา
27 มกราคม 2536 รางวัลสดุดี FIDOF AWARD จากองค์กรนานาชาติ FIDOF
13 กุมภาพันธ์ 2536 รางวัลนักธุรกิจแห่งปี 2535 จากหนังสือพิมพ์หลักไท
18 กุมภาพันธ์ 2536 รางวัลพระเกี้ยวทองฝังเพชรสดุดี จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 มีนาคม 2536 รางวัลสตรีดีเด่น สาขานักธุรกิจสตรี จาก คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
16 กรกฎาคม 2536 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ORDEN MEXIKANA DEL AGUILA AZTECA ซึ่งเป็น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด สำหรับชาวต่างชาติ จากสาธารณรัฐเม็กซิโก
2541 รางวัล "The Leading Women Entrepreneurs of the World for 1998"- 2541 โล่เกียรติยศ นักธุรกิจสตรีดีเด่น จากรายการเวทีผู้หญิง12 สิงหาคม 2543 รางวัลแม่ดีเด่น "ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม" โดยได้รับพระราชทานรางวัลแม่ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่นของโลก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement