ประวัติวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ข้อมูลล่าสุดของวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

เพศ ชาย
วันที่เกิด 14 มี.ค. 2496
อายุ 68 ปี
เป็น 1 ในผู้สมัครชิงเก้าอี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ชุดใหม่ สำหรับ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม อดีต ผบ.ตร. ซึ่งเจ้าตัวเผยสาเหตุในการลงสมัครว่า "ตัวเองมีความซื่อสัตย์และเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งหากทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ไม่อิงการเมือง ก็จะเห็นความสามัคคีเกิดขึ้นในประเทศ ส่วนจะได้รับการเสนอชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการสรรหา"

ทั้งนี้ หลังจากการเปิดรับสมัครเพื่อรับการสรรหาเป็น กกต. ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.-29 ก.ย.56 มีผู้สนใจยื่นใบสมัครรวม 16 คน โดยมีที่มาจากหลายสาขาอาชีพ...

ชื่อจริง/นามสกุล : พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

ชื่อเล่น/ฉายา : น้อย

วันเกิด/ที่เกิด : 14 มี.ค. 2496

สถานที่เกิด : อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สถานภาพ : สมรสกับนางกิ่งดาว พจน์โพธิ์ศรี

ครอบครัว :
มีบุตร-ธิดา 4 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน
- น.ส.ชื่นสุข พจน์โพธิ์ศรี
-ด.ญ.พัชรเพ็ญ พจน์โพธิ์ศรี
-ด.ช.ธนชัย พจน์โพธิ์ศรี
-ด.ช.กมลพัฒน์ พจน์โพธิ์ศรี

การศึกษา :
- มัธยมศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
- มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท
- โรงเรียนนายร้อย (นรต.รุ่นที่ 28)
- ปริญญาโทจากสถาบัน พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ หาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์
- ปริญญาโทกฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรบริหารงานตำรวจ ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร F.B.I. รุ่นที่ 159
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 388

การทำงาน :
- เป็น รอง สว.ผ. 5 กก.สส.น.ปี 2518
- รอง สว.ผ. ศึกษาอบรม กก.นผ.บก.อก.บช.น.ปี 2519
- รอง สว.ผ.1 กก.สส.น. พระนครใต้ ปี 2521
- ผู้ช่วยนายเวรอธิบดีกรมตำรวจ ปี 2522
- นายตำรวจราชสำนักประจำ ปี 2524-2538
- ผู้กำกับการนายตำรวจราชสำนักประจำ เมื่อปี 2528
- รองผู้บังคับการนายตำรวจราชสำนักประจำ ปี 2530
- ผู้ช่วยหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ ปี 2531
-รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ สบ 9 (เทียบเท่ารองผู้บัญชาการ) ปี 2538
- รองหัวหน้าตำรวจราชสำนักประจำ สบ 10 (เทียบกับตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำราจ) 17 พ.ย. 2540
- หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (หน.นรป.) (เทียบเท่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ) 1 ต.ค. 2545
- ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายความมั่นคง) ปี 2549
- ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลส.ตร.) ปี 2550
- ที่ปรึกษา (สบ 10) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 มี.ค. 2552
- รักษาการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (แทนพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) 4-10 ส.ค. 2552
- รักษาการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2 12-18 ส.ค. 2552
- ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
- ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2 ก.ย. 2553
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement