ประวัติจุมพล มั่นหมาย ข้อมูลล่าสุดของจุมพล มั่นหมาย

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จุมพล มั่นหมาย

จุมพล มั่นหมาย

จุมพล มั่นหมาย

เพศ ชาย
วันที่เกิด 23 ก.ย. 2493
อายุ 69 ปี
ทั้งที่เป็นเพียงการลาพักราชการไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังไม่ทันที่ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะเกษียณอายุราชการ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีก็ แสดงความเหี้ยมประกาศความชัดเจนตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ว่า จะชัดเจนในเดือน ส.ค.นี้ โดยจะไปนั่งเป็นประธาน คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ตช.) ด้วยตนเองพลันชื่อ 2 แคนดิเดต พลันปรากฏ พล. ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ จเรตำรวจแห่งชาติ และ พล. ต.อ.จุมพล มั่นหมาย รอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดดเด่นขึ้นมาทันที แม้ทั้งสองจะยังตอบรับแบบแบ่งรับแบ่งสู้

ประวัติบุคคลสำคัญ

ชื่อจริง/นามสกุล : พลตำรวจเอก จุมพล มั่นหมาย

ชื่อเล่น - นามแฝง/ฉายา : บิ๊กจุ๋ม

วันที่เกิด : 23 ก.ย. 2493 ที่ จ.ลำปาง

สถานภาพ : สมรส กับ นางภัณณกร มั่นหมาย

การศึกษา : ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย , รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่นที่ 26 , พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 15, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212

การทำงาน/หน้าที่ : ตำรวจตระเวนชายแดนอยู่ที่ อ.อรัญประเทศ , สารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี , สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ , สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ , สารวัตรแผนก 3 กองกำกับการ 2 กองปราบปราม , รองผู้กำกับการ 2 กองปราบปราม , ผู้กำกับการนโยบายและแผนงาน กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง , ผู้กำกับการ 2 กองปราบปราม , รองผู้บังคับการกองปราบปราม , รองผู้บังคับการชุดตรวจงานป้องกันปราบปราม ส่วนตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี , ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี (รักษาการแทน 30 วัน) , รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 , ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ , ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 , ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล , ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านความมั่นคง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ กลุ่มยุทธศาสตร์และการวางแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ , ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ คนที่ 12 (มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ 21 ก.ย.2549) , ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหาร 11) , ที่ปรึกษา (สบ 10) (ทำหน้าที่หัวหน้าที่ปรึกษาด้านความมั่นคง) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ตำแหน่งอื่นๆ : กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิจากการเลือกตั้ง , กรรมการคดีพิเศษประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ด้านกฎหมาย , กรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ , กรรมการคดีพิเศษ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement