ประวัติอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล ข้อมูลล่าสุดของอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล

อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล

อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล

เพศ หญิง
วันที่เกิด 30 ธ.ค. 2510
อายุ 51 ปี
ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบทำให้ต้องออกงานอยู่บ่อย ครั้ง จนทำให้เธอกลายเป็นคนหนึ่งที่คุ้นหน้าคุ้นตา เป็นที่รู้จักในวงสังคม บวกกับบทบาทของผู้ถ่ายทอดความรู้ด้าน CRM ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มาขอเยี่ยมชม CRM ของ AIS

การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย Asian Institute of Technology

การทำงาน
2544-Current Assistant Vice President – Customer Relationship Management บริษัท Advanced Info Service
2538-2543 Marketing Planning Manager บริษัท Advanced Info Service
2536-2537 Marketing Planning Executive บริษัท Siam Iron and Steel Co. Ltd
2535 Corporate Planning Executive บริษัท Siam Cement Group
2532-2533 Product Development บริษัท Thai Ceramic Industry Co. Ltd
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement