ประวัติบุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ข้อมูลล่าสุดของบุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง

บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง

บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 17 ก.พ. 2467
อายุ 94 ปี
หรือที่เรียกขานกันว่า “เจ้าสัวบุญทรง” ยังคงเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตการทำงานอย่าง “คนหนุ่ม” ด้วยยึดหลักการทำงานคือการพักผ่อนและเป็นความสุขในชีวิต หากแต่เวลาส่วนใหญ่ในเวลานี้มุ่งเน้นไปที่การทำงานเพื่อส่วนรวม ด้วยเหตุผลว่าการทำงานเพื่อส่วนรวมคือการตอบแทนบุญคุณประเทศชาติอันเป็นแผ่นดินเกิด

เป็นบุตรของ นายจุ้ย และนางไน้ ศรีเฟื่องฟุ้ง สมรสแล้ว มีบุตร-ธิดา 10 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 8 คน
ถิ่นกำเนิด : อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่อยู่ : บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด ชั้น 2 อาคารคาเธ่ย์ทรัสต์ 1016 ถ.พระราม 4 กทม.10500

การศึกษา
- จบจากโรงเรียนพาณิชย์จีน

การทำงาน
- เริ่มขายข้าวสารอยู่เยาวราช และทำงานเป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ธนาคารมณฑลกวางตุ้ง, ทำโรงสีข้าว และค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จังหวัดสุพรรณบุรี, กรรมการผู้จัดการ บริษัทบุญศรีพาณิชย์ค้าไม้ ปี 2498, กรรมการผู้อำนวยการบริษัทไทยอาซาฮี โซดาไฟ จำกัด ปี 2507 และเป็นประธานบริษัทไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด - ดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าไทย-จีน
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement