ประวัติจิตรา ก่อนันทเกียรติ ข้อมูลล่าสุดของจิตรา ก่อนันทเกียรติ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จิตรา ก่อนันทเกียรติ

จิตรา ก่อนันทเกียรติ

จิตรา ก่อนันทเกียรติ

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ย้อนกลับไปเมื่อ 22 ปีที่แล้ว จิตรา ถือเป็นคนแรกๆ ที่บุกเบิกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องจีนในยุคสมัยต่างๆ ทั้งในแง่ศิลปวัฒนธรรม ธรรมเนียมจีน ปรัชญาชีวิต รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธ์ ภูมิปัญญา ประวัติชีวิตของผู้คนชาวจีนในรุ่นบรรพบุรุษ ฯลฯ

ชื่อ-นามสกุล : จิตรา ก่อนันทเกียรติ

ประวัติครอบครัว
บิดา นายกิจจา (ก๊กเจียง แซ่เอี๊ยว) ก่อนันทเกียรติ
มารดา อางึ้ง (เงิน)
เป็นบุตรสาวคนที่ 6 จากจำนวนพี่น้อง 7 คน
ชื่อพี่-น้อง
1. รศ.พ.ญ.เฉลิมศรี ตปนียโอฬาร หมอเด็ก ประจำโรงพยาบาลรามาธิบดี
2. นายดำริ ก่อนันทเกียรติ (อัตตวินิบาตกรรม) อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนีค (มหาชน)
3. ดร.ฉลอง เลาจริยกุล
4. นายอุทัย ก่อนันทเกียรติ
5. นายสุนทร ก่อนันทเกียรติ
6. น.ส.จิตรา ก่อนันทเกียรติ
7. น.ส.จรรยา ก่อนันทเกียรติ

การศึกษา
- ชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชินี
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดม
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ University of Detroit Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ University of Detroit Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน
- รองผู้อำนวยการบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
- เจ้าของร้านดอกไม้ Bloom Bliss By Chitra
- นักเขียนประจำนิตยสาร
- นักจัดรายการวิทยุ "ภูมิปัญญาจีน" (จันทร์-ศุกร์) 96.5 MHz. เวลา 12.30-14.00 น.การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- รองผู้อำนวยการบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
- เจ้าของร้านดอกไม้ Bloom Bliss By Chitra
- นักเขียนประจำนิตยสาร
- นักจัดรายการวิทยุ "ภูมิปัญญาจีน" (จันทร์-ศุกร์) 96.5 MHz. เวลา 12.30-14.00 น.ยศหรือขั้น

พ.ศ.2537 ได้รับรางวัลชมเชยประเภท สารคดี คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ เรื่อง "ความรู้เรื่องจีนจากผู้เฒ่า"
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement