ประวัติอำนาจ ผการัตน์ ข้อมูลล่าสุดของอำนาจ ผการัตน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อำนาจ ผการัตน์

อำนาจ ผการัตน์

อำนาจ ผการัตน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 26 ก.พ. 2494
อายุ 68 ปี
งานเข้าไม่ว่างเว้นสำหรับ"อำนาจ ผการัตน์"ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ว่างจากสงบศึกสองสี ที่ระอุขึ้นในจังหวัด มาเปิดห้องต้อนรับ พณฯนายเทียร์โก้ แวนเดน ฮันท์ เอกอัครทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ที่มาเยี่ยมคาราวะและขอทราบข้อมูลการค้า การลงทุน โดยเฉพาะภาคการเกษตรของจังหวัด เนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่อุดรธานี มีศักยภาพการค้าการลงทุนสูง สามารถเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาคแถบลุ่มน้ำโขงได้ และพร้อมให้ความช่วยเหลือหากทางจังหวัดต้องการ

เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2494

สมรสกับ สมจิตร ผการัตน์

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(โยธา) ม.ขอนแก่น ,นิติศาสตรบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช , พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบั นบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการดํารงตําแหน่ง นายช่างตรีงานภูมิภาค โครงการทางหลวงท้องถิ่น กรมโยธาธิการ , วิศวกรโยธา 3 โครงการทางหลวงท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี , วิศวกรโยธา 5 หัวหน้าโครงการทางหลวงท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ,วิศวกรโยธา 5 หัวหน้าโครงการทางหลวงท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี, โยธาธิการจังหวัดพิษณุโลก , โยธาธิการจังหวัดอุบลราชธานี, เลขานุการกรม กรมโยธาธิการ, ผอ.กองแผนงาน กรมโยธาธิการ , รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี,ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย,ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

อำนาจ ผการัตน์ มีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับอดีตนักการเมืองและนักการเมืองปัจจุบันระดับใหญ่โตในภาคอีสาน 3 คน หลักๆ นั่นคือ ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง , พินิจ จารุสมบัติ และเนวิน ชิดชอบ ถึงแม้จะถูกยกให้เป็นจังหวัดเสื้อแดง แต่พ่อเมืองคนนี้ก็สามารถยืนหยัดบนเก้าอี้ได้อย่างเหนียวแน่น ไม่สนว่าจะถูกกดดันจากฝ่ายใด ก็ขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด.
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement