ประวัติวิรัช ลิ้มวิชัย ข้อมูลล่าสุดของวิรัช ลิ้มวิชัย
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิรัช ลิ้มวิชัย

วิรัช ลิ้มวิชัย

วิรัช ลิ้มวิชัย

เพศ ชาย
วันที่เกิด 19 ต.ค. 2490
อายุ 71 ปี
ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. นี้ เคยทำหน้าที่ประธานกรรม การสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลพยายามให้สินบนตุลาการรัฐธรรมนูญตัดสินคดียุบพรรค...

ชื่อจริง/นามสกุล : วิรัช ลิ้มวิชัย
เพศ : ชาย
วันเกิด/ที่เกิด : 19 ต.ค. 2490/ จ.ลพบุรี
สถานภาพ : สมรสกับนางพวงชมพู ลิ้มวิชัย
ครอบครัว : เป็นบุตรของนางปาริชาติ มีน้องต่างบิดา 1 คน
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 2510, เนติบัญฑิต
ไทย รุ่น 24

ประวัติการทำงาน
เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี 2516, ศาลจังหวัดเพชรบุรี, ศาลแขวงพระนครเหนือ,ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้พิพากษาครั้งแรก), หัวหน้าศาลประจำกระทรวง ปี 2526, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง (เชียงใหม่) ปี 2527, ศาลภาษีอากรกลาง ปี 2532,ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์1 ตุลาคม 2533, ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 1 ก.พ. 2535, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 39 ก.ย. 2535, รองอธิบดีผู้พิพาก ษาศาลอาญาธนบุรี 1 ต.ค. 2537, รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 2 ต.ค. 2539,ผู้พิพากษาศาลฎีกา 1 ต.ค. 2541, ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 21 เม.ย. 2543, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา1 ต.ค. 2543, ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 วันที่ 1 ต.ค. 2546, ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา1 ต.ค. 2547, รองประธานศาลฎีกา คนที่ 1 วันที่ 1 ต.ค. 2548 ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา 1 ต.ค. 2550, ประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนกรณีมีบุคคลพยายามเสนอสินบนให้ตุลาการรัฐธรรมนูญตัดสินคดียุบพรรค, ประธานกรรมการสรรหา ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ