ประวัติการดี เลียวไพโรจน์ ข้อมูลล่าสุดของการดี เลียวไพโรจน์
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

การดี เลียวไพโรจน์

การดี เลียวไพโรจน์

การดี เลียวไพโรจน์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
หรือ “อาจารย์อ้อ” ของเด็กๆ ธรรมศาสตร์ กลายเป็นที่รู้จักของสื่ออย่างรวดเร็ว เมื่อเธอได้มีโอกาสใหม่ในการก้าวสู่ตำแหน่ง “พิธีกร”รายการข่าวชื่อดังอย่าง “ข่าวข้น คนข่าว” ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี

ประวัติครอบครัว
บิดา นายมนู เลียวไพโรจน์
มารดา ผศ.ประภัสสร เลียวไพโรจน์
เป็นบุตรคนกลาง ในจำนวนพี่น้อง 3 คน
1. นายกอพล เลียวไพโรจน์ สมรสกับ กุล เหล่าพานิช
2. ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์
3. นายกรกิจ เลียวไพโรจน์

ชื่อคู่สมรส นายสีรง ปรีชานนท์

การศึกษา
-ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, University of Wisconsin-Madison, USA
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, University of Wisconsin-Madison, USA
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)

การทำงาน
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ดำเนินรายการ”จับเงินชนทอง” และรายการ ”ข่าวข้น คนข่าว” Modern 9 TV
-เป็น Brand Ambassador ให้กับนาฬิกา TITONI
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement