ประวัติอุดมเดช รัตนเสถียร ข้อมูลล่าสุดของอุดมเดช รัตนเสถียร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อุดมเดช รัตนเสถียร

อุดมเดช รัตนเสถียร

อุดมเดช รัตนเสถียร

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
"อุดมเดช รัตนเสถียร" ประธานฝ่ายวิปรัฐบาล ยืนยยันศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่มีการตั้งองครักษ์แน่นอน ย้ำปล่อยให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง ขณะที่วันอภิปรายของ ส.ว. ยังยืนยันเป็น 28 พ.ย.อยู่ แถมซัดกลับเบาๆ ขอ 23-24 พ.ย. หวังล่อให้ติดกับม็อบ...

"อุดมเดช รัตนเสถียร"เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2502 เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2502 เป็นบุตรของร้อยตำรวจเอก ชโลม รัตนเสถียร อดีต ส.ส.นนทบุรีหลายสมัย จบการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า สมรสกับนางพัชรา อุดมเสถียร มีบุตรชาย 2 คน

ประสบการณ์ทางการเมืองเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กระทรวงคมนาคม ปี 25362537, ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กระทรวงมหาดไทย ปี 25372538 และเลขานุการ รมว.กระทรวงสาธารณสุข ปี 25442548 เป็นคนใกล้ชิดคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ลงสนามการเมืองด้วยกันตั้งแต่พรรคพลังธรรม พรรคไทยรักไทย จวบจนกระทั่งพรรคพลังประชาชน ในรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.).
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement