ประวัติบัญญัติ บรรทัดฐาน ข้อมูลล่าสุดของบัญญัติ บรรทัดฐาน
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

บัญญัติ บรรทัดฐาน

บัญญัติ    บรรทัดฐาน

บัญญัติ บรรทัดฐาน

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 พ.ค. 2485
อายุ 76 ปี
ปมร้อนแก้รัฐธรรมนูญเริ่มระอุ ขนาดอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ออกโรงต้าน ร่างฯ ทั้ง 3 ฉบับ พร้อมตั้งข้อสังเกตในการเร่งรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล ที่อาจจะนำไปสู่ปมขัดแย้งครั้งใหม่ พร้อมแนะคุณสมบัติ ส.ส.ร. ต้องไม่ใช่ญาติพี่น้องนักการเมืองและอดีต ส.ส.ที่พ้นตำแหน่งไม่ถึง 5 ปี

ชื่อ-สกุล : นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน

นามแฝง/ฉายา : เก้าแซ่ แซ่ลิ้ม

วันที่เกิด 15 พฤษภาคม 2485

บิดา นายตรี บรรทัดฐาน

มารดา นางหยี

ถิ่นกำเนิด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อคู่สมรส จิตติมา นามสกุลเดิมของคู่สมรส สังขะทรัพย์

ประวัติครอบครัว

ชื่อทางจีน (ไหหลำ) ว่า "หลิมซีเซ็ง)
ภรรยาคนแรกชื่อนางสมนึก บุญชู (จดทะเบียน 16 ก.ค.2517) มีบุตรชาย 1 คน
ชื่อนายณัฎฐ์ บรรทัดฐาน สมรสกับประสันตยา บุตรี ประเดิม-ดร.ชิตาภา เกตวัลห์ ที่ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี
ภรรยาคนใหม่ชื่อ จิตติมา สังขะทรัพย์ (เคยสมรสกับ นายปองพล อดิเรกสาร (หย่า) มีบุตร-ธิดา 2 คน เจ้าของโรงเรียนสมถวิล

การศึกษา :

ปี 2510 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มัธยมศึกษาปีที่ 7-8 โรงเรียนอำนวยศิลป์
- ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 8 พรรคประชาธิปัตย์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

- ทนายความ
- รับราชการเป็นวิทยากร ทีี่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.)
2518 สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
26 มกราคม 2518 ส.ส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1
2518 กรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร
4 เมษายน 2519 ส.ส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2
2519 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
2519 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
22 เมษายน 2522 ส.ส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3
2522-2523 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
12 มีนาคม 2523 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
12 มีนาคม 2524 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
18 เมษายน 2526 ส.ส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4
7 พฤษภาคม 2526 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2526 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 5 (ลาออก 29 เม.ย.31)
11 สิงหาคม 2529 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน (ลาออก 29 เม.ย.31)
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 6
2531-2533 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
22 มีนาคม 2535 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 7
29 กันยายน 2535 รองนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลคุณชวน หลีกภัย)
13 กันยายน 2535 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 8 (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 9 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 10
26 มกราคม 2541 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
11 เมษายน 2543 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รัฐบาลคุณชวน หลีกภัย)
6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
20 เมษายน 2546 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 6 (ลาออก 10 ก.พ.2548)
23 พฤษภาคม 2546 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 8 พรรคประชาธิปัตย์

ตำแหน่งอื่นๆ :

2526-2529 ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2526-2529 ประธานกรรมการกรมวิเทศสหการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.)
20 พฤศจิกายน 2535 ประธานกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน
13 กันยายน 2545 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์