ประวัติบัญญัติ บรรทัดฐาน ข้อมูลล่าสุดของบัญญัติ บรรทัดฐาน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

บัญญัติ บรรทัดฐาน

บัญญัติ    บรรทัดฐาน

บัญญัติ บรรทัดฐาน

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 พ.ค. 2485
อายุ 78 ปี
ปมร้อนแก้รัฐธรรมนูญเริ่มระอุ ขนาดอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ออกโรงต้าน ร่างฯ ทั้ง 3 ฉบับ พร้อมตั้งข้อสังเกตในการเร่งรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล ที่อาจจะนำไปสู่ปมขัดแย้งครั้งใหม่ พร้อมแนะคุณสมบัติ ส.ส.ร. ต้องไม่ใช่ญาติพี่น้องนักการเมืองและอดีต ส.ส.ที่พ้นตำแหน่งไม่ถึง 5 ปี

ชื่อ-สกุล : นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน

นามแฝง/ฉายา : เก้าแซ่ แซ่ลิ้ม

วันที่เกิด 15 พฤษภาคม 2485

บิดา นายตรี บรรทัดฐาน

มารดา นางหยี

ถิ่นกำเนิด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อคู่สมรส จิตติมา นามสกุลเดิมของคู่สมรส สังขะทรัพย์

ประวัติครอบครัว

ชื่อทางจีน (ไหหลำ) ว่า "หลิมซีเซ็ง)
ภรรยาคนแรกชื่อนางสมนึก บุญชู (จดทะเบียน 16 ก.ค.2517) มีบุตรชาย 1 คน
ชื่อนายณัฎฐ์ บรรทัดฐาน สมรสกับประสันตยา บุตรี ประเดิม-ดร.ชิตาภา เกตวัลห์ ที่ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี
ภรรยาคนใหม่ชื่อ จิตติมา สังขะทรัพย์ (เคยสมรสกับ นายปองพล อดิเรกสาร (หย่า) มีบุตร-ธิดา 2 คน เจ้าของโรงเรียนสมถวิล

การศึกษา :

ปี 2510 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มัธยมศึกษาปีที่ 7-8 โรงเรียนอำนวยศิลป์
- ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 8 พรรคประชาธิปัตย์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

- ทนายความ
- รับราชการเป็นวิทยากร ทีี่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.)
2518 สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
26 มกราคม 2518 ส.ส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1
2518 กรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร
4 เมษายน 2519 ส.ส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2
2519 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
2519 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
22 เมษายน 2522 ส.ส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3
2522-2523 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
12 มีนาคม 2523 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
12 มีนาคม 2524 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
18 เมษายน 2526 ส.ส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4
7 พฤษภาคม 2526 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2526 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 5 (ลาออก 29 เม.ย.31)
11 สิงหาคม 2529 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน (ลาออก 29 เม.ย.31)
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 6
2531-2533 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
22 มีนาคม 2535 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 7
29 กันยายน 2535 รองนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลคุณชวน หลีกภัย)
13 กันยายน 2535 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 8 (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 9 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 10
26 มกราคม 2541 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
11 เมษายน 2543 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รัฐบาลคุณชวน หลีกภัย)
6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
20 เมษายน 2546 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 6 (ลาออก 10 ก.พ.2548)
23 พฤษภาคม 2546 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 8 พรรคประชาธิปัตย์

ตำแหน่งอื่นๆ :

2526-2529 ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2526-2529 ประธานกรรมการกรมวิเทศสหการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.)
20 พฤศจิกายน 2535 ประธานกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน
13 กันยายน 2545 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement