ประวัติประวิตร วงษ์สุวรรณ ข้อมูลล่าสุดของประวิตร วงษ์สุวรรณ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ประวิตร วงษ์สุวรรณ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 11 ส.ค. 2488
อายุ 75 ปี
รองนายกฯฝ่ายความมั่นคงลำดับที่1และรมว.กลาโหม เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้เป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง

พร้อมยันกรณีฆ่า2นักท่องเที่ยวเกาะเต่า ไม่ใช่แพะแน่นอน เนื่องจากผลดีเอ็นเอตรงกับหลักฐานที่เกิดเหตุ

งานแรกของ บิ๊กป้อม ที่เคยรับปากไว้ ถือว่ากำลังจะผ่านไปด้วยดี กับการควานหาคนร้ายจนสำเร็จ ดึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยกลับมา

ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมทุกฝ่าย ที่ร่วมด้วยช่วยกัน ตามหาคนร้ายมาดำเนินคดีได้ แม้หลายคนยังคิดว่าเป็นการจับแพะ แต่ความจริงคงหนีความจริงไม่พ้นจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่าย พิสูจน์ความจริง และปิดคดีนี้ได้โดยเร็ว

ในที่สุด คงไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ ...

ชื่อ-สกุล : พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ชื่อเล่น : ป้อม

นามแฝง/ฉายา : บิ๊กป้อม

วันที่เกิด 11 สิงหาคม 2488

บิดา พลตรีประเสริฐ วงษ์สุวรรณ

มารดา นางสนี วงษ์สุวรรณ

ถิ่นกำเนิด : กรุงเทพมหานคร

ประวัติครอบครัว

เป็นโสด
เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน
1. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ป้อม)
2. พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
3. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ป๊อด)
4. นายพงษ์พันธุ์ วงษ์สุวรรณ
5. นายพันธุ์พงษ์ วงษ์สุวรรณ

การศึกษา :

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 40
ปี 2521 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 56
- หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ร. รุ่นที่ 29
- หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ร.
ปี 2512 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17
ปี 2508 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6
ปี 2505 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ตำแหน่งปัจจุบัน :

20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

2512 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 2 กรมผสมที่ 3
2514 ผู้บังคับหมวดเครื่องยิงหนัก กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
2517 ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
2519 นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
2520 ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
2522 นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
2523 รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
2524 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
2527 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ฯ
2529 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ฯ
22 ตุลาคม 2532 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
9 กรกฎาคม 2535 ราชองครักษ์เวร
1 เมษายน 2539 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ยศพลตรี)
1 ตุลาคม 2540 รองแม่ทัพภาคที่ 1
1 ตุลาคม 2541 แม่ทัพน้อยที่ 1 (ยศพลโท)
1 ตุลาคม 2543 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
1 ตุลาคม 2544 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
1 ตุลาคม 2545 แม่ทัพภาคที่ 1
1 ตุลาคม 2546 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
19 ธันวาคม 2546 ราชองครักษ์พิเศษ
1 ตุลาคม 2547 ผู้บัญชาการทหารบก (เกษียณ 1 ต.ค.2548) (ลำดับที่ 34)

ตำแหน่งอื่น ๆ :

- ประธานนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6 (ทบ.)
1 ตุลาคม 2545 ผู้อำนวยการ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยวังไกลกังวล (1 ต.ค.2545-30 ก.ย.2546)
28 กันยายน 2548 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
- ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 2 กรมผสมที่ 3
- ผู้บังคับหมวดเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบ ที่ 21 รักษาพระองค์ ทหารเสือราชินี
- ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหาราบที่21รักษาพระองค์
- นายทหารยุทการและการฝึก กองพันทหารราบ ที่ 21 รักษาพระองค์
- นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์
- รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบ ที่ 21 รักษาพระองค์
- ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบ ที่12 รักษาพระองค์
- รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
- รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

ตำแหน่งทางการเมือง :

20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement