ประวัติภิญโญ พงศ์เจริญ ข้อมูลล่าสุดของภิญโญ พงศ์เจริญ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ภิญโญ พงศ์เจริญ

ภิญโญ พงศ์เจริญ

ภิญโญ พงศ์เจริญ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 17 ส.ค. 2498
อายุ 65 ปี
เจอภัยมืดคุกคามจนถึงขั้นเลือดตกยางออก สำหรับ นายภิญโญ พงศ์เจริญ โหรชื่อดังและนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ซึ่งถูกชายรูปร่างสูง สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีขาว สวมเสื้อแขนยาวสีดำ กางเกงขายาวสีดำ วิ่งเข้ามาชกต่อยใบหน้าตน 6-7 ครั้ง ก่อนจะวิ่งหลบหนีลอยนวล เบื้องต้น เจ้าตัวระบุว่า ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร มีแต่เรื่องที่ได้ไปวิเคราะห์ดวงบ้านดวงเมืองวิเคราะห์ความเป็นไปของรัฐบาล ที่อาจจะไปขัดผลประโยชน์หรือไปแทงใจดำใคร ถึงจ้างคนมาทำร้ายเหมือนข่มขู่ให้กลัว ….

ชื่อจริง/นามสกุล : ภิญโญ พงศ์เจริญ

เกิดเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2498 ที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เป็นบุตรของนายจรินทร์ และนางหิ้ม พงศ์เจริญ ภรรยาชื่อนางวิภาภรณ์ พงศ์เจริญ มีธิดา 1 คน คือ นางสาวศิวาพร พงศ์เจริญ

การศึกษา : ชั้นประถม ที่โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ อ.สทิงพระ, ชั้นมัธยมต้น ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา แล้วเข้ากรุงเทพมหานคร (กทม.) มาต่อชั้นมัธยมปลาย ที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส จบปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง แล้วยังจบการศึกษาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปี 2515 ได้ศึกษาวิชาโหร จากท่านเจ้าคุณอุดม ศีลคุณ วัดบุรณศิริมาตยาราม กทม. ต่อมาเมื่อมีการก่อตั้งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ก็ได้เข้ามาคลุกคลีอยู่ด้วย จนเป็นกรรมการบริหารสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ตั้งแต่ปี 2517 เรื่อยมา เคยเป็นทนายความ อยู่สำนักงานเสรีบัณฑิตยธรรมทนายความและสำนักกฎหมายมณี เทพภักดี, นายทะเบียนสมาคม เลขาธิการ อุปนายก

ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ตั้งแต่ปี 2540, ประธานกรรมการบริษัท สำนักฎหมายคุปคุณ จำกัด และอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ด้านโหราศาสตร์ นอกจากนี้ ยังเขียนคอลัมน์ "วงจรชีวิต" และทำนายดวงประจำวันใน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement