ประวัติธีระ วงศ์สมุทร ข้อมูลล่าสุดของธีระ วงศ์สมุทร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธีระ วงศ์สมุทร

ธีระ วงศ์สมุทร

ธีระ วงศ์สมุทร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 ธ.ค. 2491
อายุ 73 ปี
มติที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา มอบธงให้ 'นายธีีระ วงศ์สมุทร' อดีต รมว.เกษตรฯ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ อารมณ์ที่หลายคนมองแค่การ 'ขัดตาทัพ' แต่จากการจับสัญญาณของ 'บิ๊กเติ้ง' นายบรรหาร ศิลปอาชา หลงจู๊ใหญ่ตัวจริงเสียงจริง ที่เคยส่งซิกให้สัมภาษณ์ไว้ในไทยรัฐก่อนหน้านี้ บอกใบ้ว่าหัวหน้าพรรคตัวจริง อาจเป็นผู้หญิง หรืออาจเป็นตัวเองที่ยังมีไฟอยู่เหลือเฟือ โดยการขยับใหญ่น่าจะเกิดในช่วงปลายปี ที่จะครบกำหนดสมาชิกบ้านเลขที่ 109 พ้นโทษแบนทางการเมือง 5 ปี...

ชื่อจริง-นามสกุล : ธีระ วงศ์สมุทร

สถานที่เกิด : จ.นครศรีธรรมราช

สถานภาพ : สมรสกับนางวรัญญู วงศ์สมุทร ต่อมา ได้หย่ากัน

การศึกษา :
- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาชลประทาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนปากพนัง
- มัธยาศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42

ตำแหน่งปัจจุบัน :
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

การทำงาน/หน้าที่ :
- รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นักบริหาร 10)
- กรรมการและเลขานุการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
- อธิบดีกรมชลประทาน ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
- 2552 - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)[4]
- 2551 - มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement