ประวัติชาลอต โทณวณิก ข้อมูลล่าสุดของชาลอต โทณวณิก
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชาลอต โทณวณิก

ชาลอต โทณวณิก

ชาลอต โทณวณิก

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เธอ เป็นหญิงไทยแท้ กำเนิดมาในตระกูล โทณวณิก ตระกูลเก่าแก่ของเมืองไทย เธอได้ฉายาว่า เจ้าแม่โทรทัศน์ดาวเทียม จากอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผันตัวสู่วงการบันเทิง ในฐานะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนายวิสุทธ์น้อย โทณวณิก มีปู่ชื่อ พระยาโทณวณิกมนตรี
มีพี่ชื่อ พล.ต.อ.วชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช (มีศักดิ์เป็นพี่ เพราะมารดา เป็นพี่สาวของพ่อชาลอต)
สามีชื่อ ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์
มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ ด.ช.เกียรติ วิทูรวิทย์ลักษณ์ (ก่อ) เกิดเมื่อปี 2536

การศึกษา :
จบอนุบาลจนจบมัธยมปลายที่โรงเรียนมาแตร์เดอี
ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จบ Course Work)

ประสบการณ์การทำงาน
2541 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดูแลสายงานสินเชื่อรายย่อย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบด้านสินเชื่อราย ย่อย และงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ Corporate Branding
ประธานกรรมการ บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อบุคคล บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
VICE PRESIDENT ? รองประธานและผู้อำนวยการ ฝ่ายสินเชื่อเคหะ CITIBANK N.A. เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งหน่วยงาน CONSUMER BANKING
ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส สำนักงานตรวจสอบบัญชี PRICE WATERHOUSE

ตำแหน่งทางสังคม
1.ประธานกรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอลเซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทในเครือสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7)
2.ประธานกรรมการ บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด (บริษัทในเครือสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7)
3.กรรมการ บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (บริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4.กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)
5.ที่ปรึกษาการตลาด บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพ บก ช่อง 7)
6.รองประธาน สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย คณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย 2544-2547
7.ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย ประจำปี 2547-2548
8.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำภาค/สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
9.ผู้บรรยายพิเศษ สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
10.ผู้บรรยายรับเชิญของธนาคารอาคารสงเคราะห์และองค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement