ประวัติสาวิทย์ แก้วหวาน ข้อมูลล่าสุดของสาวิทย์ แก้วหวาน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สาวิทย์ แก้วหวาน

สาวิทย์ แก้วหวาน

สาวิทย์ แก้วหวาน

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
พนักงานลูกหม้อการรถไฟฯ และนักเคลื่อนไหวด้านสังคม ล่าสุด มีบทบาทสำคัญในการนำพนักงานการรถไฟฯ ทั่วประเทศประท้วงรัฐบาลเพื่อให้ยกเลิกแผนฟื้นฟูการรถไฟฯ ที่ขาดทุนมหาศาลด้วยการหยุดให้บริการ...

ชื่อจริง/นามสกุล : สาวิทย์ แก้วหวาน
เพศ : ชาย
วันเกิด/ที่เกิด : 2504
อายุ : 48 ปี

การศึกษา : คณะวิศวกรรมรถไฟ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

การทำงาน : เริ่มงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2525 เข้าสู่ขบวนการแรงงาน
ในปี 2531 ร่วมกิจกรรมในการเคลื่อนไหวต่างๆ เรื่อยมา เป็นประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย (สรส.ร.ฟ.ท.), เลขานุการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับกลุ่มองค์กรแรงงานภาคเอกชนจากกลุ่มต่างๆ ในนามคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเข้าร่วมการชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิป ไตยปี 2549 รับหน้าที่เป็นโฆษกและวิทยากรของพันธมิตรฯ และมาเป็นแกนนำพันธมิตรฯ รุ่น 2

ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 14 ส.ค. 2550
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement