ประวัติอภิชาต สุขัคคานนท์ ข้อมูลล่าสุดของอภิชาต สุขัคคานนท์
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อภิชาต สุขัคคานนท์

อภิชาต  สุขัคคานนท์

อภิชาต สุขัคคานนท์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 25 พ.ย. 2488
อายุ 73 ปี
ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเชิญ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 4 โดยการสไกป์ ตามที่นักศึกษานำเสนอ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต. มองว่า ไม่เสียหายอะไร หากสามารถนำความคิดเห็นต่างมาพัฒนาการเมืองให้ดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวยังเป็นแค่ข้อเสนอบนโต๊ะอาหารเท่านั้น!

ชื่อ-สกุล : อภิชาต สุขัคคานนท์

วันเกิด : 25 พฤศจิกายน 2488

ครอบครัว : สมรสกับ นางสุธาสินี นามสกุลเดิมของคู่สมรส สุมัชยา

การศึกษา :

- หลักสูตรประกาศนียบุตรการป้องกันอาชญากรรม สถาบันยูนาเฟ ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

20 กันยายน 2549 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบด้านบริหารกลาง
9 กันยายน 2549 กรรมการการเลือกตั้ง (อันดับ 3 ด้วยคะแนน 106)
1 ตุลาคม 2548 ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา (พ้นตำแหน่งเพื่อไปเป็นกกต.15 ก.ย.2549)
1 ตุลาคม 2546 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9
1 ตุลาคม 2544 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
1 ตุลาคม 2541 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
2 ตุลาคม 2539 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2
1 ตุลาคม 2537 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
1 ตุลาคม 2535 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
1 มีนาคม 2534 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
1 เมษายน 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement