ประวัติอภิชาต สุขัคคานนท์ ข้อมูลล่าสุดของอภิชาต สุขัคคานนท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อภิชาต สุขัคคานนท์

อภิชาต  สุขัคคานนท์

อภิชาต สุขัคคานนท์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 25 พ.ย. 2488
อายุ 76 ปี
ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเชิญ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 4 โดยการสไกป์ ตามที่นักศึกษานำเสนอ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต. มองว่า ไม่เสียหายอะไร หากสามารถนำความคิดเห็นต่างมาพัฒนาการเมืองให้ดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวยังเป็นแค่ข้อเสนอบนโต๊ะอาหารเท่านั้น!

ชื่อ-สกุล : อภิชาต สุขัคคานนท์

วันเกิด : 25 พฤศจิกายน 2488

ครอบครัว : สมรสกับ นางสุธาสินี นามสกุลเดิมของคู่สมรส สุมัชยา

การศึกษา :

- หลักสูตรประกาศนียบุตรการป้องกันอาชญากรรม สถาบันยูนาเฟ ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

20 กันยายน 2549 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบด้านบริหารกลาง
9 กันยายน 2549 กรรมการการเลือกตั้ง (อันดับ 3 ด้วยคะแนน 106)
1 ตุลาคม 2548 ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา (พ้นตำแหน่งเพื่อไปเป็นกกต.15 ก.ย.2549)
1 ตุลาคม 2546 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9
1 ตุลาคม 2544 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
1 ตุลาคม 2541 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
2 ตุลาคม 2539 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2
1 ตุลาคม 2537 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
1 ตุลาคม 2535 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
1 มีนาคม 2534 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
1 เมษายน 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement