ประวัติธีระ สลักเพชร ข้อมูลล่าสุดของธีระ สลักเพชร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธีระ สลักเพชร

ธีระ สลักเพชร

ธีระ สลักเพชร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 9 พ.ย. 2500
อายุ 62 ปี
ส.ส.ผูกขาด จ.ตราดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หนึ่งในรัฐมนตรีที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังผู้ก่อความไม่สงบหยิบยกประเด็นความขัดแย้งทางศาสนามาเป็นปมสร้างความรุนแรง..

ชื่อจริง/นามสกุล : ธีระ สลักเพชร
วันเกิด : 9 พ.ย. 2500

ครอบครัว : เป็นชาว จ.ตราด โดยเป็นบุตรของ นายเพียรพาสน์ สลักเพชร และนางยุพิน
สลักเพชร มีพี่ชาย คือ นายพงศธร สลักเพชร ปัจจุบันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกาะช้างใต้ กิ่ง อ.เกาะช้าง จ.ตราด สมรสกับ แพทย์หญิงกรพินธุ์ สุดโต เมื่อเดือน ก.ย. 2550

การศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งทางการเมือง : เป็น ส.ส. จ.ตราด สมัยแรกเมื่อปี 2539 และตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา เป็น ส.ส.ผูกขาดของ จ.ตราดมาตลอด

การทำงาน : รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร, ประธาน
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร, เลขานุการรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์, ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement