ประวัติถาวร เสนเนียม ข้อมูลล่าสุดของถาวร เสนเนียม

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ถาวร เสนเนียม

ถาวร เสนเนียม

ถาวร เสนเนียม

เพศ ชาย
วันที่เกิด 29 มี.ค. 2490
อายุ 73 ปี
"ถาวร เสนเนียม" คนจากค่ายประชาธิปัตย์ ออกมากระทุ้งรัฐบาลเรื่องปัญหาไฟใต้ หลังเกิดเหตุต่อเนื่องและค่อนข้างรุนแรง ก็ถือเป็นภาพปกติในทางการเมืองที่ฝ่ายค้านต้องออกมาแสดงบทบาท ในยามที่ฝ่ายรัฐบาลดูแลงานในภาพรวม

แต่ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลเมื่อเกิดเหตุการณ์ใน3จ.ชายแดนใต้ ฝ่ายการเมืองต้องมีการออกแอคชั่นไล่บี้กันเสมอ มันเป็นเช่นนี้มาตลอด นั่นก็เป็นสัญญานบอกได้ว่า รัฐบาลใครรัฐบาลมัน ต่างมีมุมมองการแก้ไขปัญหาใต้ ที่แตกต่างกัน ใครกุมอำนาจก็เดินทางหนึ่ง เปลี่ยนผ่านอำนาจการเมืองก็หันมาเดินอีกทางหนึ่ง ทางไหนถูก ทางไหนดี เลยไม่มีใครรู้กันเสียที และปฏิเสธไม่ได้ว่าให้เป็นรัฐบาลจากค่ายไหนก็ตามที การก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงมีอยู่เนืองๆมาตลอด เพียงแค่สถิติลด-เพิ่มในช่วงกุมอำนาจ ไม่อาจนำมาอวดอ้างกันได้ว่างานสัมฤิทธิผล ก็เป็นแค่แอคชั่นทางการเมือง

ในทางอุดมคติ พี่น้องชาวไทยคงอยากให้นักการเมืองยกเรื่องนี้ไว้สักเรื่องให้อยู่นอกเหนือเกมการเมืองแล้วช่วยกันแก้ให้ต่อเนื่องไม่เว้นวรรคเมื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาล...แต่ในทางปฏิบัติท่าทางจะยาก หากยังไม่หันหน้าคุยกันดีๆ แล้วอย่างนี้ต้องให้พี่น้องทหารไทย ตายไปอีกกี่คนจึงจะเพียงพอกับการ "เล่นการเมือง"...

ชื่อ-สกุล : นาย ถาวร เสนเนียม

ประวัติครอบครัว :

- เป็นบุตรของนายพวงแก้ว และนางเริ่ม เสนเนียม มีพี่-น้อง 5 คน
- ภรรยาชื่อ พล.ต.หญิง จันทิมา เสนเนียม มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน
1. น.ส.พิมจันทร์ เสนเนียม สมรสกับ อัลแลน ทรูป เจนเซน 14 มี.ค.2553 รร.พลาซาแอทธินี
2. น.ส.ณัฐกาญจน์ เสนเนียม สมรสกับ น.ต.พิชญาณ อะสีติรัตน์ บุตร พิภพ-ลัดดา อะสีติรัตน์
3. นายสิทธินนท์ เสนเนียม

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน

ตำแหน่งปัจจุบัน :

23 ธันวาคม 2550 ส.ส. สงขลา เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ (195,678)
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการปกครอง
20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

10 มกราคม 2532 อัยการประจำกรม สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
8 พฤษภาคม 2532 อัยการจังหวัดประจำศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์
1 พฤษภาคม 2533 อัยการจังหวัดกระบี่
11 พฤษภาคม 2536 อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
1 พฤษภาคม 2537 อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานคดีศาลสูง

ตำแหน่งทางการเมือง :

2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. สงขลา เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
15 สิงหาคม 2538 กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
15 สิงหาคม 2538 เลขานุการคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
24 กันยายน 2538 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. สงขลา เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
24 พฤศจิกายนร 2540 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์)
31 มีนาคม 2543 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์)
6 มกราคม 2544 ส.ส. สงขลา เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์
12 มิถุนายน 2544 ประธานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
20 เมษายน 2546 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. สงขลา เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์ (คะแนน 59,571)
5 มีนาคม 2548 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการคมนาคม
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. สงขลา เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ (195,678)
20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการปกครอง

ตำแหน่งอื่น ๆ :

3 กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement