ประวัติถาวร เสนเนียม ข้อมูลล่าสุดของถาวร เสนเนียม
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ถาวร เสนเนียม

ถาวร เสนเนียม

ถาวร เสนเนียม

เพศ ชาย
วันที่เกิด 29 มี.ค. 2490
อายุ 71 ปี
"ถาวร เสนเนียม" คนจากค่ายประชาธิปัตย์ ออกมากระทุ้งรัฐบาลเรื่องปัญหาไฟใต้ หลังเกิดเหตุต่อเนื่องและค่อนข้างรุนแรง ก็ถือเป็นภาพปกติในทางการเมืองที่ฝ่ายค้านต้องออกมาแสดงบทบาท ในยามที่ฝ่ายรัฐบาลดูแลงานในภาพรวม

แต่ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลเมื่อเกิดเหตุการณ์ใน3จ.ชายแดนใต้ ฝ่ายการเมืองต้องมีการออกแอคชั่นไล่บี้กันเสมอ มันเป็นเช่นนี้มาตลอด นั่นก็เป็นสัญญานบอกได้ว่า รัฐบาลใครรัฐบาลมัน ต่างมีมุมมองการแก้ไขปัญหาใต้ ที่แตกต่างกัน ใครกุมอำนาจก็เดินทางหนึ่ง เปลี่ยนผ่านอำนาจการเมืองก็หันมาเดินอีกทางหนึ่ง ทางไหนถูก ทางไหนดี เลยไม่มีใครรู้กันเสียที และปฏิเสธไม่ได้ว่าให้เป็นรัฐบาลจากค่ายไหนก็ตามที การก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงมีอยู่เนืองๆมาตลอด เพียงแค่สถิติลด-เพิ่มในช่วงกุมอำนาจ ไม่อาจนำมาอวดอ้างกันได้ว่างานสัมฤิทธิผล ก็เป็นแค่แอคชั่นทางการเมือง

ในทางอุดมคติ พี่น้องชาวไทยคงอยากให้นักการเมืองยกเรื่องนี้ไว้สักเรื่องให้อยู่นอกเหนือเกมการเมืองแล้วช่วยกันแก้ให้ต่อเนื่องไม่เว้นวรรคเมื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาล...แต่ในทางปฏิบัติท่าทางจะยาก หากยังไม่หันหน้าคุยกันดีๆ แล้วอย่างนี้ต้องให้พี่น้องทหารไทย ตายไปอีกกี่คนจึงจะเพียงพอกับการ "เล่นการเมือง"...

ชื่อ-สกุล : นาย ถาวร เสนเนียม

ประวัติครอบครัว :

- เป็นบุตรของนายพวงแก้ว และนางเริ่ม เสนเนียม มีพี่-น้อง 5 คน
- ภรรยาชื่อ พล.ต.หญิง จันทิมา เสนเนียม มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน
1. น.ส.พิมจันทร์ เสนเนียม สมรสกับ อัลแลน ทรูป เจนเซน 14 มี.ค.2553 รร.พลาซาแอทธินี
2. น.ส.ณัฐกาญจน์ เสนเนียม สมรสกับ น.ต.พิชญาณ อะสีติรัตน์ บุตร พิภพ-ลัดดา อะสีติรัตน์
3. นายสิทธินนท์ เสนเนียม

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน

ตำแหน่งปัจจุบัน :

23 ธันวาคม 2550 ส.ส. สงขลา เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ (195,678)
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการปกครอง
20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

10 มกราคม 2532 อัยการประจำกรม สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
8 พฤษภาคม 2532 อัยการจังหวัดประจำศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์
1 พฤษภาคม 2533 อัยการจังหวัดกระบี่
11 พฤษภาคม 2536 อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
1 พฤษภาคม 2537 อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานคดีศาลสูง

ตำแหน่งทางการเมือง :

2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. สงขลา เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
15 สิงหาคม 2538 กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
15 สิงหาคม 2538 เลขานุการคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
24 กันยายน 2538 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. สงขลา เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
24 พฤศจิกายนร 2540 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์)
31 มีนาคม 2543 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์)
6 มกราคม 2544 ส.ส. สงขลา เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์
12 มิถุนายน 2544 ประธานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
20 เมษายน 2546 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. สงขลา เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์ (คะแนน 59,571)
5 มีนาคม 2548 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการคมนาคม
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. สงขลา เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ (195,678)
20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการปกครอง

ตำแหน่งอื่น ๆ :

3 กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement