ประวัติจุมพฏ บุญใหญ่ ข้อมูลล่าสุดของจุมพฏ บุญใหญ่
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จุมพฏ บุญใหญ่

จุมพฏ บุญใหญ่

จุมพฏ บุญใหญ่

เพศ ชาย
วันที่เกิด 21 ก.พ. 2497
อายุ 64 ปี
การศึกษา : จบประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม กรมการฝึกหัดครู , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง , เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตำแหน่งปัจจุบัน

การทำงาน /หน้าที่ : รับราชการครู สำนักงานการประถมศึกษา จ.สกลนคร , นิติกร สำนักงานการประถมศึกษา จ.สกลนคร , ทำงานฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พรรคประชาธิปัตย์ สาขาสกลนคร , สมาชิกสภา และรองประธานสภา จังหวัดสกลนคร เขตอำเภอเมือง , ส.ส. สกลนคร เขต 2 พรรคพลังประชาชน(พรรคเพื่อไทย) , กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร และ กรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement