ประวัติพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ข้อมูลล่าสุดของพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

เพศ ชาย
วันที่เกิด 10 ต.ค. 2492
อายุ 72 ปี
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะพี่รองบูรพาพยัคฆ์ ชี้ชัด สถานการณ์การเมืองขณะนี้ยังไม่อยากให้แต่ละฝ่าย ออกมาแสดงความคิดเห็น ที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย เศรษฐกิจเดินต่อไปไม่ได้ ส่งผลต่อการปฏิรูปประเทศ หากแสดงความคิดเห็นอยู่ในกรอบทำได้อยากให้ทุกคนอยู่นิ่งๆ

บิ๊กป๊อกออกโรงส่งสัญญาณขนาดนี้ ฝ่ายตรงข้ามก็ขอให้เพลาๆลงหน่อย ไม่งั้นเจอ ยักษ์คสช.กระชับกระบองในมือขึ้นมาแล้วยังไม่หยุด ก็อย่าหาว่าไม่เตือนกันก่อนก็แล้วกัน...

ชื่อ-สกุล : พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ชื่อเล่น : ป๊อก

นามแฝง/ฉายา : บิ๊กป๊อก

วันที่เกิด : 10 ตุลาคม 2492

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรของ พ.อ.(พิเศษ) ประเชาวน์ และ นางบุญเรือน เผ่าจินดา (เสียชีวิต 28 พ.ค.2551 สวดถึง 5 มิ.ย.2551 ที่วัดโสมนัสวิหาร)
- ชื่อพี่น้อง
1. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
2. น.ส.ชววรรณ เผ่าจินดา
3. พล.ต.ธนดล เผ่าจินดา
4. พ.อ.หญิงอรุณวรรณ เผ่าจินดา
5. ทพญ.ศิริวรรณ เผ่าจินดา
-ภรรยาชื่อนางกุลยา เผ่าจินดา มีบุตร-ธิดา 2 คน
- ชื่อบุตร-ธิดา
1. นายยุทธพงษ์ เผ่าจินดา
2. น.ส.วิมลิน เผ่าจินดา

การศึกษา และดูงาน :
- ปี 2501
โรงเรียนพันธะศึกษา แผนกมัธยม
- ปี 2509
โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
- ปี 2510
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 10
- ปี 2512
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 21
- ปี 2517
หลักสูตรชั้นนายร้อย โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
- ปี 2520
หลักสูตรชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
- ปี 2525
หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 61 โรงเรียนเสนาธิการ
- ปี 2536
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปี 2544
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปี 2547
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 26

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 1 ตุลาคม 2550
ผู้บัญชาการทหารบก
- 1 ตุลาคม 2550
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ผอ.กอ.รมน.)

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 18 มีนาคม 2551
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- 1 เมษายน 2552
ตุลาการศาลทหารสูงสุด
- 19 มกราคม 2553
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.)
- 2515
ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.21 พัน.2 รอ.
- 2520
ฝอ.3 ร.21 พัน.2 รอ.
- 2524
รอง ผบ.ร.21 พัน.2 รอ.
- 2526
รอง ผบ.ร.21 พัน. 1 รอ.
- 2529
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21พัน.1 รอ.)
- 2533
เสนาธิการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (เสธ ร.21 รอ.)
- 2535
รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (รอง ผบ.ร.21 รอ.)
- 2539
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21 รอ.)
- 2541
(เสธ พล.ร.2 รอ.)
- 1 ตุลาคม 2545
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
- 1 ตุลาคม 2546
ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
- 1 ตุลาคม 2547
รองแม่ทัพภาคที่ 2
- 1 ตุลาคม 2548
แม่ทัพภาคที่ 1
- 1 ตุลาคม 2549
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
- 1 ตุลาคม 2550
ผู้บัญชาการทหารบก

ราชการพิเศษ :
- 2515-2517
ปฏิบัติราชการสงคราม บก.หน่วยผสม 333
- 2518-2519
ปฏิบัติราชการพิเศษปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
- 2521-2545
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศในกองกำลังบูรพา
- 2525
ราชองครักษ์เวร
- 2545
นายทหารพิเศษประจำ ร.21 รอ.
- 2546
นายทหารพิเศษประจำ ร.2 รอ.
- 2546
นายทหารพิเศษประจำ ร.1 รอ.
ทหารเสือราชินี
- 29 กันยายน 2549
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (ยกเลิก 7 ก.พ.2551)
- 1 ตุลาคม 2550
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ผอ.กอ.รมน.)
- 2 กันยายน 2551
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ยกเลิก 14 ก.ย.2551)
- 1 เมษายน 2552
ตุลาการศาลทหารสูงสุด
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement