ประวัติอรณิช กิติยากร ข้อมูลล่าสุดของอรณิช กิติยากร
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อรณิช กิติยากร

อรณิช กิติยากร

อรณิช กิติยากร

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
น้ำอบ เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 2 คน ของ ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร และนางพิณน้อย กิติยากร ณ อยุธยา

การศึกษา : โรงเรียนราชินี, มัธยมศึกษา โรงเรียนานาชาติ ที่ประเทศอิหร่าน
ปริญญาตรี หลักสูตร อินเตอร์ British American Study คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน : เป็นวิเทศสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement