ประวัติสุทัศนีย์ คุนผลิน ข้อมูลล่าสุดของสุทัศนีย์ คุนผลิน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุทัศนีย์ คุนผลิน

สุทัศนีย์ คุนผลิน

สุทัศนีย์ คุนผลิน

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
หรือ อุ้ย สาวรุ่นใหม่ที่แม้จะไม่ได้ร่ำเรียนมาทางแฟชั่น เพราะจบมาทางด้านกฎหมาย เธอเคยมีโอกาสฝึกงานและคลุกคลีกับแวดวงการเมืองอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะผันตัวเองมาทำตามความฝันของตัวเองด้วยการเปิดแบรนด์เครื่องประดับเป็นของตัวเอง


บิดา-มารดา : วรศักดิ์-บงกช คุนผลิน

การศึกษา : Political Science & International Relations, American University, U.S.A.

การทำงาน : เป็นพนักงานศาลปกครองด้านภาษาต่างประเทศศาลปกครอง
ทำงานทางด้านการตลาดให้กับบริษัท คริสเตียน ดิออร์ (ประเทศไทย)
เป็น เจ้าของเครื่องประดับแบรนด์ OUL และ Joai (โจไอ)
เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัพเน็กซ์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement