นิยายไทยรัฐ

ข่าว

มรสุมสวาท

SHARE
  • หน้าที่

กุมาริกา อิสรเสวี หรือกวาง เด็กสาวสดใสวัย 17 ปี เป็นธิดาคนรองของนายบุรุษ อดีต ข้าราชการระดับสูง ซึ่งหันไปทําธุรกิจหลังเกษียณ กวางมีพี่น้องทั้งห้าคน อันได้แก่ วรเทวี พี่สาวคนโต มานพ น้องชายคนรองที่เกิดจากภรรยาเอกที่เสียชีวิตไปเช่นเดียวกับกวาง และเปี๊ยกกับแป้ง ลูกชายหญิงที่ถือกําเนิด จากแม่สะอาด เมียคนล่าสุดที่เป็นคนใชใ้ นบ้านที่นิสัยทะเยอทะยานอยากเป็นคุณนายและไม่กินเส้นกับวรเทวี อย่างที่สุด

พี่น้องทุกคนของกวางต่างได้รับการตามใจจากนายบุรุษอย่างมากจนทําให้มีนิสัยฟุ้งเฟ้อ มีแต่กวาง คนเดียวที่ติดนิสัยค่อนข้างสมถะ อ่อนโยน มีน้ําใจมาจากมารดา ทําให้กวางมีหน้าท่ีต้องคอยประสานรอยร้าวของคนในบ้าน ทังคอยดูแลน้องเล็กๆ ด้วย ขณะที่วรเทวีนั้นเอาแต่ใจตัวเอง ฟุ่มเฟือย และดูถูกคนสุดๆ

หน้าตาท่ีสวยน่ารักและบุคลิกร่าเริงของกวางเป็นที่ติดตาต้องใจของหนุ่มข้างบ้าน อัครพล ธนะสาสน์ดาํ รงกุล ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนางจิตรา เศรษฐีใหม่จอมตระหนี่ ที่ร่ำรวยขึ้นมาจากการเป็นนายหน้าค้าท่ีดิน กวางกับอัครพลเข้ากันได้เป็นอย่างดี เพราะต่างก็เป็นคนรักศิลปะและการวาดรูป แต่จะต่างกันก็ ตรงที่อัครพลมีอารมณ์อ่อนไหว ช่างฝันอย่างมาก จนมักปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ทําอะไรตามใจตนเอง อย่างไม่เกรงกลัวหน้าอินทร์หน้าพรหมใดๆ ทั้งสิ้น

ชีวิตท่ีราบรื่น และเต็มไปด้วยอนาคตอันสดใสของกวางดําเนินมาจนถึงวันหน่ึง เมื่อกวางบังเอิญ ได้พบกับสยมภู ภักดีนฤเบศร์ ประธานบริษัทสยมภูทรัสต์ ระหว่างท่ีกวางขอบริจาคเงินเพื่อช่วยแกลลอรีของครูเอก ครูสอนวาดภาพท่ีกําลังจะถูกเจ้าหนี้ยึด กวางถูกสยมภูพูดถากถางจนน้ําตาร่วง แต่สุดท้ายสยมภูก็บริจาคเงินให้กวางถึง 1 แสนบาททำให้กวางประหลาดใจมาก ความใสซื่อทำให้กวางเอารูปวาดสีน้ำมันของตัวเองไปให้ สยมภูถึงบริษัท โดยไม่รู้เลยว่า สยมภูคือปีศาจการเงิน ใจหิน และเป็นคนที่ยึดแกลลอรี่ของครูเอก

นายภักดีพ่อของสยมภูเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียใหญ่ ทําธุรกิจเงินกู้เถื่อนจนรํ่ารวย และพยายาม จะให้สยมภูสืบทอดกิจการแต่เมื่อนายภักดีเสียชีวิต สยมภูก็ตัดสินใจนําเงินจํานวนมหาศาลลงทุนเปิดทรัสต์ และเปลี่ยนโฉมหน้าเป็นนักธุรกิจหนุ่มมือสะอาด ความฉลาด และเล่ห์เหลี่ยมของสยมภูทําให้กิจการประสบ ความสําเร็จอย่างสูง โดยมีระวิวรรณ สาวมาดแมนท่ีสยมภูไว้ใจอย่างมาก เป็นผู้ช่วยคู่ใจ

แม่ของสยมภหูนีไปกับชู้ต้ังแต่เขายังเด็กทําให้สยมภูไมเ่ชื่อว่ารักแท้มีในโลกจนกระท่ังเค้าได้พบกับกวาง ความบริสุทธ์ิสดใสของเธอทําให้หัวใจของสยมภูเริ่มสั่นไหว และแล้ววันหนึ่ง โชคชะตาก็ทําให้ให้ สยมภูได้พบกับกวางอีกคร้ัง

อัครพลพากวางแอบเข้าไปในตึกที่เพิ่งสร้างเสร็จยังไม่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ แต่อัครพล เข้าไปได้เพราะเขาฝึกงานที่ตึกนี้และรู้จักทางเข้าเป็นอย่างดี ระหว่างที่สองหนุ่มสาวกําลังเพลิดเพลินกับวิวของ แม่น้ําเจ้าพระยาอยู่น้ัน สยมภูซึ่งเป็นเจ้าของตึกแวะเข้าไปตรวจงานพอดี รปภ. ถึงกับเหงื่อแตก รีบวิ่งมาส่ง สัญญาณให้อัครพลรู้ อัครพลรีบพากวางวิ่งหนีออกจากดาดฟ้า ความมืดทําให้ท้ังสองเกิดพลัดหลงกัน สยมภูไล่ตามจับตัวกวางไว้ได้ ขณะที่กําลังปลุกปลํ้ากัน อัครพลก็เอาไม้เข้ามาฟาดสยมภูล้มลงแล้วพากวางหนีออกไป

กวางตกใจมากเมื่อรู้ว่าสยมภูเป็นเจ้าของตึก ส่วนอัครพลอึ้งกว่า เพราะสยมภูเป็นคนที่จะต้องเซ็นใบผ่านการฝึกงานให้เขา และถ้าใบฝึกงานไม่ผ่านก็เท่ากับวิทยานิพนธ์ของเขาต้องมีปัญหา กวางสงสารอัครพลจึงไปขอโทษสยมภูและช่วยเป็นพยานว่าเรื่องท้ังหมดเป็นอุบัติเหตุ เรื่องทําท่าจะจบด้วยดี แต่เวลานนั้นเอง ภรรยา ของครูเอกก็โทรมาบอกอัครพลว่าครูเอกพลัดตกลงมาจากแกลลอรี่เสียชีวิต โดยยืนยันว่าครูเอกถูกเจ้าหน้ีข่มขู่ จนคิดฆ่าตัวตาย และเจ้าหนี้คนน้ันก็คือ สยมภู อัครพลโกรธจนขาดสติด่าทอสยมภูอย่างเจ็บแสบ ส่วนกวาง รู้สึกผิดหวังที่สดุ ที่มองสยมภูผิดไป แต่สยมภูกลับรู้สึกอยากจะเอาชนะกวางและอัครพลอย่างรุนแรง เขาตกลงใจ จะไม่เอาเรื่องอัครพล ยังความแปลกใจให้ระวิรรณมาก

ธุรกิจบุรุษมีปัญหาต้องใช้เงินมหาศาลบุรุษจึงไปขอกู้เงินจากทรัสต์ของสยมภู เมื่อสยมภูรู้ว่า กวางเป็นลุกสาวบุรุษก็รีบเดินทางมาหาบุรุษที่บ้าน และตอบรับจะให้กู้เงิน ที่บ้านอิสรเสวี สยมภูได้พบกวางอีกครั้ง กวางถึงกับตะลึงขณะที่เจอสยมภู แต่สยมภูแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และไม่พูดถึงเรื่องท่ีเกิดขึ้น ขณะที่ในใจนั้น เตรียมแผนการท่ีจะแก้เผ็ดกวางไว้แล้ว ย่ิงได้เห็นว่าอัครพลนั้นอาศัยอยู่บ้านตรงข้าม สยมภูยิ่งรู้สึกหงุดหงิด เขาตกลงรับจํานองบ้านจากนายบุรุษในราคาสูงลิ่ว และถือโอกาสเชิญครอบครัวบุรุษไปในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดที่จะจัดขึ้นที่คฤหาสน์ของเขา

วรเทวีดีใจมากที่จะได้ไปร่วมงานเลี้ยงน้ีกับทศพร คู่หมั้นหนุ่ม ลูกชายรัฐมนตรีคนดังแห่งยุคเพราะรู้ว่าเป็นงานที่หรูที่สุดของปี ขณะท่ีกวางไม่ต้องการจะไปเลยแต่ขัดคําส่ังของนายบุรุษไม่ได้

ที่งานเลี้ยง ขณะท่ีทุกคนรู้สึกสนุกสนาน กวางกลับรู้สึกเซ็งสุดๆ จึงปลีกตัวเดินสํารวจเรื่อยเปื่อย เข้าไปถึงตึกด้านหลังของตัวบ้าน กวางได้เจอกับวันทนีย์ เมียเก็บของสยมภูเป็นคร้ังแรกในชุดนอนบางเบา แต่ความท่ีวันทนีย์โดนสั่งห้ามออกมาร่วมงานเลี้ยง จึงวิ่งหนีไปเมื่อเจอหน้ากวาง ทําให้เด็กสาวไม่แน่ใจว่าฝ่ายนั้นเป็น ผีหรือคน ความอยากรู้ทําให้เธอตามติดเพราะคิดอยากพิสูจน์จนชนเข้ากับแจกันลายครามแตกกระจาย และเจอกับสยมภูเข้าเสียก่อน

ทั้งคู่ปะทะคารมกันอย่างเผ็ดร้อน สยมภ ขอจูบจากกวางแลกกับค่าแจกัน กวางตบหน้าสยมภู อย่างเหลืออด แล้วเธอก็ถูกปิดผนึกริมฝีปากด้วยจุมพิตของชายหนุ่ม เหตุการณ์ท้ังหมดอยู่ในสายตายของระวิวรรณซึ่งแอบหลงรักสยมภูอยู่ แต่ไม่เปิดเผยความรู้สึก วินาทีนั้นระวิวรรณก็แน่ใจว่ากวางคือศัตรูความรักอีก คนหน่ึงของเธอ

หลังจากกลับมาจากงานเลี้ยงของสยมภู วรเทวีได้บอกข่าวดีกับทุกคนในครอบครัว ว่าเธอจะ แต่งงานกับทศพรและจะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศพร้อมกัน ทําให้บุรุษกลุ้มใจมาก เพราะลําพังค่าใช้จ่าย ในบ้านก็แทบจะไม่พอ เขาตัดสินใจกลับไปกู้เงินเพิ่มจากสยมภู แต่สยมภูยื่นข้อเสนอว่าขอให้กวางมาเจรจาแทน บุรุษแปลกใจเพราะไม่คิดว่าสยมภูจะสนใจลูกสาวของตน แต่ด้วยศักดิ์ศรี ทําให้บุรุษ ต้องบอกความจริงเรื่องฐานะ ของบ้านกับวรเทวี แทนที่วรเทวีจะเข้าใจ กลับตีโพยตีพาย และขอให้กวางไปพบสยมภูตามข้อเสนอ ขณะที่ข่าว การล้มละลายของนายบุรุษก็รั่วออกไปถึงหูครอบครัวและอัครพลเสียก่อน อัครพลรีบมาพบกวางและเสนอตัวช่วยเหลือ สยมภูเห็นกวางไม่ไปตามนัดจึงมาตามท่ีบ้านและได้เห็นอัครพลสวมกอดกับกวางอยู่ สยมภูจากไป อย่างเสียหน้ามาก

ฝ่ายอัครพลไปขอเงินแม่เพื่อช่วยครอบครัวกวาง แต่จิตราปฏิเสธแถมยังบังคับให้อัครพลไปศึกษาต่อต่างประเทศ อัครพลไม่ยอม จิตรามาเจรจากับกวางให้เงินก้อนนึงแลกกับอานาคตลูกชาย กวางไม่รับ และจําต้องหลอกอัครพลว่าจะตามไปพบที่ต่างประเทศเพื่อให้อัครพลยอมไปเรียนต่อ

ด้วยความท่ีไม่สามารถแบกรับภาระท่ีประดังประเดเข้ามาได้ บุรุษตัดสินใจหนีไปต่างจังหวัดเพื่อหาทางทํามาหากินและหลบเจ้าหนี้ ทิ้งให้ลูกเมียต้องเผชิญโชคชะตาโดยลําพัง วรเทวีต้องโกหกพ่อแม่ทศพรว่า บุรุษเดินทางไปจัดการเรื่องธุรกิจและข่าวทั้งหมดเป็นเรื่องโคมลอย ขณะเดียวกันวรเทวีก็ต้องการเงินก้อนหน่ึง ท่ีจะเอามาช่วยจัดเตรียมงานแต่งงานเพื่อยืนยันว่าฐานะของตนยังดีอยู่ กวางสงสารพี่สาวมากจึงบากหน้าไปหาสยมภูอีกครั้ง คราวนี้สยมภูยอมให้เงินกวางโดยดี แต่แกล้งบีบกวางโดยให้เวลาเพียง 1 เดือนที่จะเอาเงินทั้งหมดมาคืน ไม่เช่นน้ันจะยืดบ้าน กวางรับปากทั้งๆ ที่รู้ดีว่าไม่สามารถจะทําตามเงื่อนไขได้ วรเทวีได้แต่งงานสมใจแล้วก็ ย้ายไปใช้ชีวิตในอเมริกากับทศพร

ครบ 1 เดือน กวางก็ต้องพานางสะอาดกับน้องๆ ย้ายออกจากคฤหาสน์อิสรเสวี ชีวิตที่ปลี่ยนจาก หน้ามือเป็นหลังมือทําให้นางสะอาดโกรธกวางเป็นอย่างมากและโทษว่าทุกอย่างเป็นเพราะความผิดของวรเทวี และกวาง ระหว่างที่หางานทํา กวางต้องทยอยนําเสื้อผ้า ของประดับมีค่าที่หยิบฉวยตอนออกจากบ้านไปขายที่ตลาดของมือสองเพื่อนํามาใช้จ่ายในบ้าน และเก็บเป็นค่าทําคลอดให้นางสะอาดด้วย

สยมภูผิดหวังมากที่กวางไม่มาพบและขอร้องเขาอีก ชายหนุ่มสั่งให้ทนง นักกฎหมายหนุ่มคู่ใจปิด คฤหาสน์เอาไว้ และจ้าง รปภ. มาดูแลอย่างดี ก่อนจะหันไปมุ่งมั่นสร้างอาณาจักรสยมภูกรุ๊ปจนย่ิงใหญ่

อัครพลเฝ้ารอกวางอย่างใจจดใจจ่อ เมื่อกวางไม่เดินทางมาตามนัด อัครพลจึงคิดจะกลับเมืองไทย จิตราต้องสร้างเรื่องว่า กวางพาครอบครัวหนีเจ้าหน้ีหายไป ตามตัวไม่ได้และก็แกล้งทําป่วยเพื่อดึงความสนใจจากลูก อัครพลจำต้องเรียนต่ออย่างซังกะตาย ที่มหาวิทยาลัยเขาได้พบกับปิยะธิดา ลูกสาวเจ้าของสัมปทานรังนก ทางภาคใต้ ปิยะธิดาหลงรักอัครพลต้ังแต่สมัยอยู่เมืองไทย บวกกับการผลักดัน อย่างสุดชีวิตของจิตราทําให้ ความสัมพันธ์ของท้ังคู่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

เวลาผ่านไป 5 ปี กวางเริ่มโตเป็นสาวเต็มตัวพร้อมๆ กับความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้น ตลอดเวลากวาง ต้องเลี้ยงครอบครัวอย่างยากลําบาก จากรายได้อันน้อยนิดจากงานเสมียน แถมการโดนขูดรีดขอโน่นขอนี่จากนางสะอาด และบรรดาน้องๆ ทําให้เด็กสาวต้องกระเหม็ดกระแหม่อย่างถึงที่สุด เธอต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้า เพื่อจะได้ไปทันเวลาเข้างานตอน 8 โมงเช้า เพราะกวางไม่ยอมใช้บริการเรือหรือรถสาธารณะ เธอเลือกที่จะพายเรือไปจอดที่ท่านํ้าในวัดแล้วเดินไปทํางานแทน นอกจากนี้กวางยังต้องอดข้าวเช้าและเที่ยงเป็นประจํา โดยอาศัยแค่นํ้าลูบท้องเอา เธอจึงหน้ามืดตาลายอยู่บ่อยๆ ทําให้เพื่อนร่วมงานพาลไม่ค่อยชอบขี้หน้าด้วยคิดว่าเธอสําออย ต้องการออดอ้อนหัวหน้ากองหนุ่มโสดจนกวางเสียใจร่ำๆ อยากลาออกเสียหลายครั้ง แต่ทําไม่ได้เมื่อคิดถึงภาระ ครอบครัวที่เธอต้องรับผิดชอบ

ถึงกระนั้นนางสะอาดก็ยังไม่เคยซาบซึ้งในบุญคุณของกวาง นางกลับหาเรื่องกระแหนะกระแหนกวางตลอด โดยไม่เคยรู้ว่าที่กวางถึงบ้านค่ำมืดเกือบสองทุ่มเพราะเลือกประหยัดค่ารถด้วยการเดินจากท่ีทํางานกลับบ้าน หากนางกลับคิดว่ากวางไปเที่ยวเตร่อย่างมีความสุข ทิ้งนางกับลูกให้อยู่ในกองทุกข์ และนางยังพาล พาโลไปถึงลูกๆ ของตนทุกคนรวมถึงมานพด้วย ที่วันๆ เอาแต่หายหัวไมอยู่บ้าน

กวางกลุ้มใจมากกับการที่น้องชายหายหน้าหายตาไปและกลับบ้านดึกทุกวัน บางวันก็มีบาดแผล ฟกช้ำหน้าตาแตกกลับมาด้วยหากเมื่อซักถามมานพก็ไม่เคยปริปากพูดมีแต่ชักสีหน้าบึ้งตึงใส่เธอทั้งนี้เป็น เพราะเด็กหนุ่มทําใจรับสภาพที่เป็นอยู่ไม่ได้ จึงพยายามหาทางออกด้วยการไปอยู่กับแก๊งลักเล็กขโมยน้อยเพื่อหาเงินใช้สบายมือเหมือนก่อน เขาทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงัดตู้โทรศัพท์สาธารณะหรือเรียกค่าคุ้มครองจากลานจอดรถในวัด จนไปมีเรื่องกับมาเฟียเจ้าถิ่นเป็นต้น

นอกจากปัญหาเรื่องมานพแล้วกวางยังต้องเจอสภาพบ้านแตก เปี๊ยกกับแป้งร้องไห้กระจองอแง ทุกวันจนกวางทนไม่ได้ เปิดฉากทะเลาะกับนางสะอาดขึ้นจนเกิดอุบัติเหตุสะอาดตกเลือดต้องคลอดลูกกะทันหัน กวางตกใจมาก รีบเข้าช่วยพานางสะอาดไปส่งโรงพยาบาล สะอาดคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิง แต่เมื่อครบกําหนดนางสะอาดออกจากโรงพยาบาล กวางก็พบว่านางสะอาดกลับมารออยู่ที่บ้านโดยปราศจากทารกน้อยเสียแล้ว กวางสืบถามจนแน่ใจว่าแม่เลี้ยงใจยักษ์ตัดสินใจเอาทารกน้อยไปทิ้งไว้ท่ีห้องน้ําสาธารณะในห้างสรรพสินค้า ใกล้ๆโรงพยาบาล

กวางต้องพายเรือออกจากบ้านไปตามหาทารกน้อยทั้งกลางดึก กวางได้เจอระวิวรรณซึ่งขับรถมาแถวนั้น มาพบเข้าและจํากวางได้ จึงรับกวางขึ้นรถและไปส่งที่บ้าน ระวิวรรณถึงกับตะลึงท่ีเห็นสภาพบ้านอันซอมซ่อของกวาง จึงให้เงินช่วยเหลือกวางจํานวนหนึ่ง กวางไม่รับ แต่นางสะอาดฉวยเอาไว้ก่อน กวางขอให้ระวิวรรณเก็บเรื่องที่เจอเธอเป็นความลับ ซึ่งระวิวรรณก็เต็มใจรับปาก เพราะเธอก็ไม่ต้องการให้สยมภูมาพบกับกวางอีก

แต่พรหมลิขิตก็ทําให้ทนงเอาภาพข่าวเด็กถูกทิ้งในห้างสรรพสินค้าจากหนังสือพิมพ์มาให้สยมภูดู สภาพของกวางที่มอมแมมทำให้สยมภูอดสะท้อนใจไม่ได้และสั่งให้ทนงระดมกําลังออกตามหากวางจนในท่ีสุด สยมภูก็พบว่ากวางทํางานใกล้ๆ ไซต์งานเขานั่นเอง ชายหนุ่มจึงตัดสินใจสะกดรอยตามเด็กสาวกลับบ้านไปและเมื่อพบว่ากวางเดินกลับบ้านแทนที่จะนั่งรถเมล์ และต้องไปพายเรือต่อเพราะบ้านอยู่กลางสวนลึก ชายหนุ่มได้แต่สะท้อนใจ ทําให้เขาคิดจะช่วยเธอ

แต่ก่อนท่ีสยมภูจะตัดสินใจทําอะไรลงไป เขาก็พบว่าลูกน้องของเขาจับพวกตัดช่องย่องเบาได้ที่ โกดังสินค้าใหญ่ริมนํ้า สยมภูจึงต้องไปสะสางเรื่องนี้ ขณะเดียวกันเพื่อนของมานพที่หนีออกมาได้ ก็รีบไปบอก กวางให้ไปช่วยมานพทันที ระหว่างทางไปกวางได้เจอกับอัครพลที่กลับมาจากเมืองนอกและจ้างนักสืบสะกดรอย ตามกวางมาถึงบ้าน ทําให้อัครพลตัดสินใจไปช่วยมานพกับกวางด้วย

ด้านสยมภูได้พบว่าหัวหน้าแก๊งตัดช่องย่องเบาที่กําลังโดนลูกน้องเขารุมกระทืบอยู่ คือมานพ น้องชายวัยรุ่นของกวางนั่นเอง มานพสารภาพว่าระหว่างที่หนีการไล่ลาของมาเฟียเจ้าถิ่น เขาได้พลัดเข้าไปในโกดังเก็บของของบริษัทสยมภูโดยบังเอิญ ที่นี่มานพได้พบช่องทางเข้าออกโกดัง และพบอุปกรณ์ก่อสร้างจํานวนมาก เช่นสายไฟท่ีถอดเอาปลอกออกแล้วแกะทองแดงไปขายได้ มานพจึงตัดสินใจชวนเพื่อนในแก๊งให้มาขโมย สินค้าในโกดังอยู่หลายหนเพื่อหาเงินไปใช้ สยมภูฟังแล้วตัดสินใจให้โอกาสมานพว่าจะไม่จับเขาส่งตํารวจ ขอแค่ให้เขาไม่สร้างปัญหาให้พี่สาวอีกต่อไป แล้วจะหาโรงเรียนให้เรียนพร้อมงานพิเศษให้ทํา แต่ขอให้มาานพเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ

มานพตกลง พร้อมๆ กับกวางและอัครพลไปถึง แต่สยมภูตัดสินใจหลบฉากไปเมื่อเห็นเด็กสาวท่ี เขาปักใจรักมากับหนุ่มน้อยคู่แข่ง กวางดีใจมากที่น้องชายปลอดภัย และอัครพลยินดีชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ให้กับตัวแทนของสยมภู พร้อมกับสั่งสอนมานพให้กลับเน้ือกลับตัว

การเปลี่ยนแปลงของมานพทําให้กวางเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพราะฝีมืออัครพล เธอจึงกลับไปสนิทกับอัครพลอีกคร้ังท่ามกลางความขัดตาขัดใจของน้องชาย แต่มานพก็ออกปากอะไรมากไม่ได้เพราะติดสัญญากับ สยมภู กวางยอมให้อัครพลช่วยเธอขายขนมไทยๆ เสริมรายได้พิเศษท่ีละแวกท่าช้าง ที่นี่กวางได้เจอกับสยมภูโดยไม่คาดฝันอีกครั้ง และทําให้สยมภูหมั่นไส้ และหาโอกาสค่อนขอดเด็กสาวต่างๆ แต่กวางตัดสินใจทําหูทวนลม เพราะไม่ต้องการเข้าไปข้องแวะกับสยมภูอีก

ความสนิทสนมของคนท้ังคู่ล่วงรู้ไปถึงหูปิยะธิดา ทําให้จิตราไม่พอใจมากออกโรงราวีกับกวางถึงที่ทํางาน และใช้เส้นสายบีบให้หัวหน้ากองไล่กวางออก ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้เล็ดรอดสายตาของทนงไปได้ สยมภู จึงให้ทนงประกาศรับสมัครพนักงาน โดยส่งจดหมายไปถึงบ้านกวาง กวางจึงได้เข้าทํางานในบริษัทของสยมภู ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาของระวิวรรณ เธอจึงตั้งใจเปิดโปงให้กวางรู้ว่าเจ้านายของกวางคือสยมภู กวางโกรธมาก ตัดสินใจจะยื่นใบลาออกแต่แล้วเด็กสาวก็พบว่าเธอไม่สามารถทําเช่นน้ันได้เมื่อเปี๊ยกถูกรถชน ต้องใช้เงินค่ารักษา ค่อนข้างสูง และเธอก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือของอัครพล

กวางตัดสินใจทํางานกับสยมภูเพื่อปากท้องของทุกคน และความอับอายในฐานะอันต่ำต้อยทําให้ เธอหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสยมภูให้มากที่สุดเท่าที่เป็นได้ แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็หนีไม่พ้นเสียงซุบซิบนินทาของพนักงานในบริษัทที่เป็นเด็กเส้น ขณะที่อัครพลถือโอกาสใช้ตําแหน่งหน้าท่ีสถาปนิกที่ต้องติดต่องานกับบริษัท สยมภูมาพัวพันกับกวางและชวนเธอไปดูงานนอกออฟฟิศบ่อยๆ สร้างความขัดเคืองให้สยมภูเป็นอย่างมาก

ย่ิงสยมภูหึงหวงกวางก็ยิ่งทําให้ระวิวรรณรู้สึกไม่ปลอดภัย เธอจึงหาทางกลั่นแกล้งกวางโดยหลอก ใช้ให้กวางเข้าไปส่งรายงานให้สยมภูในไซต์งานก่อสร้าง จนเกือบโดนคนงานก่อสร้างปลุกปล้ำ เคราะห์ดีที่สยมภู เข้าไปช่วยทันเวลา แต่ความปากแข็งของสยมภูทําให้เขาไม่ยอมพูดความจริงในใจออกมา หากกลับพูดจาทําให้ กวางเสียใจหนักขึ้นไปอีกเพราะคิดว่าเธอต้องการเฟลิทให้ท่าผู้ชายทุกคนที่เข้าใกล้ ขณะที่อัครพลกลับเข้ามา ปลอบขวัญและให้กําลังใจหญิงสาว จนทําให้ปิยะธิดาทนไม่ได้ ขอร้องให้จิตราที่ถือหางตนอยู่บังคับให้อัครพล แต่งงานกับเธอโดยเร็ว อัครพลพยายามบ่ายเบี่ยงแต่ไม่สําเร็จ เพราะจิตราหลอกว่าตัวเองป่วยหนักเป็นโรคหัวใจ อัครพลจึงไม่กล้าขัดใจแม่

แต่ยิ่งใกล้วันแต่งานเข้ามาเท่าไหร่อัครพลก็ยิ่งเทียวไล้เทียวขื่อมาหากวางบ่อยขึ้น เฝ้าย้ำว่าเขา ต้องแต่งงานเพื่อความกตัญญู แต่เมื่อแม่ของเขารักษาตัวหายขาด เขาจะหย่าทันที กวางเห็นใจอัครพลมาก แต่จนแล้วจนรอดเธอก็ไม่กล้าบอกอัครพลตรงๆ ว่าเธอไม่ได้รักเขา ได้แต่ปลอบใจ สยมภูขวางหูขวางตาอย่างหนักจึง พากวางไปดูไซต์งานก่อสร้างที่ต่างจังหวัดกับเขาสองต่อสอง เคราะห์ร้ายที่เสี่ยโอภาส ศัตรูทางธุรกิจของสยมภู จ้างมือปืนมาดักยิงกลางทาง สยมภูขับรถหนีไปในป่าลึก พอดีที่พายุฝนตกหนักทําให้ทางขาด ทั้งคู่จึงต้องพากัน หนีกระเซอะกระเซิงไปอาศัยอยู่กับชาวบ้านเพื่อหลบภัย

นางสะอาดโมโหมากที่กวางหายหน้าไปไม่ยอมมาช่วยดูแลบ้านและน้องๆ เหมือนเดิม จึงตามไป อาละวาดด่าที่บริษัท จนทําให้ทุกคนรวมทั้ง ระวิวรรณรู้ว่ากวางหายไปกับสยมภู พอดีกับท่ีตํารวจพบซากรถของ สยมภูหล่นอยู่ในเหวจึงแจ้งกลับมาทางบริษัท พร้อมมีหลักฐานกระเป๋าของกวางกลับมาให้ดู ระวิวรรณล้มทั้งยืน

สะอาดกลับไปที่บ้านเพื่อบอกข่าวอัครพลเรื่องสยมภูกับกวาง อัครพลช็อค เขาไม่ยอมเชื่อว่ากวาง ตายแล้ว อัครพลให้เงินมานพไว้และรับปากว่าจะตามกวางกลับมาให้ได้ เขาตัดสินใจทิ้งงานแต่งงานไปตามหา กวาง จนทําให้ปิยะธิดาอับอายขายหน้าที่ไม่มีเจ้าบ่าวในงานแต่งงาน

ที่หมู่บ้านในต่างจังหวัด ธรรมชาติอันงดงามและจิตใจอ่อนโยนของชาวบ้านทําให้ทิฐิของกวางและ สยมภูค่อยๆ ทลายลง สยมภูขอให้หัวหน้าหมู่บ้านทําพิธีแต่งงานให้เขากับกวาง และตั้งใจจะสารภาพรักกับกวาง ในวันน้ัน แต่อัครพลปรากฏตัวขึ้นซะก่อน เขาล้มป่วยเป็นมาเลเรียจนเพ้อไม่ได้สติ กวางปรนนิบัติอัครพลอย่าง ห่วงใย ทําให้สยมภูช้ำใจสุด เขาตัดสินใจเรียกทะนงขึ้นมารับ

เมื่อทั้งหมดกลับถึงกรุงเทพฯ กวางก็ถูกจิตราและปิยะธิดาประณามว่าเป็นผู้หญิงแพศยาจับปลา สองมือจิตราขู่ว่าถ้ากวางไม่ยอมออกไปจากชีวิตอัครพลจะทําลายทุกอย่างในชีวิตกวาง โดยเริ่มจากการจ้างคนมา เผาบ้านกวางเป็นการขู่ทางอ้อม กวางโดดเข้าช่วยสะอาดที่มัวแต่เก็บของไม่ยอมหนีจนถูกหลังคาพังมาทับกวาง บาดเจ็บ นางสะอาดเร่ิมมีความรู้สึกท่ีดีกับกวาง

ส่วนสยมภูน้ันวุ่นอยู่กับการติดตามตัวคนร้ายที่ลอบยิงเขา ซึ่งคว้าน้ําเหลวเพราะขาด พยานหลักฐาน แต่กลับได้พบหลักฐานการวางเพลิงบ้านกวางว่าน่าจะเป็นฝีมือของจิตรา สยมภูไปหากวางเพื่อเตือน เมื่อพบกับอัครพล สยมภูก็ขอให้อัครพลเคลียร์ตัวเองก่อน ไม่เช่นน้ันกวางจะลําบาก อัครพลยืนยันว่าเขา รักกวางคนเดียวและจะไม่ยอมเลิกรา สยมภูจึงบอกว่าเขากับกวางแต่งงานกันแล้ว ขอให้อัครพลยอมแพ้เสีย เมื่ออัครพลถามกวาง กวางจําใจยอมรับเพราะไม่ต้องการให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองอีกต่อไป อัครพลเซซัง จากไปอย่างเจ็บซํ้า

ความปากแข็งทําให้สยมภูอ้างว่าที่ทําไปเพราะทางเดียวท่ีเขาจะตามหาลูกหนี้คนสําคัญอย่างบุรุษ ได้ก็คือกวาง ดังนั้นเขาย่อมปล่อยให้เธอตายไม่ได้ และทางเดียวที่กวางกับน้องๆ จะปลอดภัยจากปิยะธิดาคือเธอ ต้องยอมแต่งงานกับเขา

ข่าวงานแต่งงานของกวางกับสยมภูแพร่สะพัดออกไป ทําให้ระวิวรรณร้อนใจมากและพยายาม เกลี้ยกล่อมให้สยมภูเปลี่ยนใจ โดยอ้างว่ากวางไม่เหมาะสมกับเขาด้วยประการทั้งปวงแต่เมื่อเธอเห็นสยมภูไม่สนใจฟัง หญิงสาวจึงเปลี่ยนไปยุยงอัครพลให้หาทางยื้อแย่งตัวกวางมาจากสยมภูแทน

อัครพลตัดสินใจขอร้องให้กวางทิ้งทุกอย่างหนีไปอยู่เมืองนอกกับตน แต่กวางเป็นห่วงพ่อและน้อง กอรปกับจริงๆ แล้วกวางก็รักสยมภูอยู่จึงปฏิเสธอัครพลไป ทําให้อัครพลแค้นมาก เขาแอบใช้ตําแหน่งสถาปนิก โครงงานแก้ไขแบบแปลนตึกระฟ้าที่บริษัทสยมภูกําลังจะสร้าง และพร้อมปล่อยข่าวออกไปในวันแต่งงานว่า สยมภูก่อสร้างตึกที่ผิดมาตรฐาน เพราะหวังให้ชายหนุ่มโดนฟ้องร้องหมดตัว ขณะเดียวกันก็ส่งจดหมายขู่จะฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องความเห็นใจจากกวางด้วย

ดังนั้นงานมงคลสมรสของกวางและสยมภูที่จัดขึ้นที่บ้านเก่าของกวางซึ่งทําท่าว่าจะจบลงด้วยควม สุขสวยงามเพราะวรเทวีก็เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเพื่อมาร่วมงานแต่งงานน้องสาว กลับเต็มไปด้วยเรื่อง อื้อฉาวของฝ่ายเจ้าบ่าว และฝ่ายเจ้าสาวก็หายตัวไปอย่างลึกลับ สร้างความฉงนสนเท่ห์ให้แก่ทุกคนเป็นอย่างมาก ระหว่างที่ทนงกําลังช่วยสยมภูแก้ไขสถานการณ์ ระวิวรรณก็ได้พบกับวันทนีย์เพื่อนเก่าท่ีเป็นนางบําเรอขัดดอกอยู่ ในบ้านของสยมภู ซึ่งกําลังเศร้าเสียใจที่สยมภูต้องแต่งงาน ระวิวรรณจึงแสร้งผูกมิตรกับวันทนีย์เพื่อเก็บวันทนีย์ไว้ เป็นเครื่องมือต่อกรกับกวาง

ปิยะธิดาพบจดหมายที่อัครพลส่งให้กวางจึงตามไป พบกวางอยู่กับอัครพลตามลําพังที่บ้านของ เธอกวางกําลังขอปืนจากอัครพล และขอร้องให้อัครพลกลับไปทําหน้าท่ีลูกที่ดีเหมือนกับตน ภาพทั้งคู่กําลังตะกองกอดกันอยู่ทําให้ปิยะธิดาเข้าใจผิดป่าวประกาศยกใหญ่ว่ากวางหนีเรือนหอ มากกกอดเป็นชู้อยู่กับสามีเธอ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้กวางกับสยมภูมองหน้ากันไม่ติด ความหยิ่งทะนงทําให้กวางไม่ยอมแก้ตัว กับสยมภูว่าทุกอย่างท่ีเธอทําลงไปนั้นก็เพราะห้ามอัครพลไม่ให้ฆ่าตัวตาย ส่วนสยมภูก็เสียใจที่กวางไม่อยู่เคียงบ่า เคียงไหล่กับเขาในนาทีวิกฤต

ความท่ีสยมภูต้องแก้ไขวิกฤตท่ีเกิดขึ้น ทําให้ต้องทํางานอย่างหนักจนแทบไม่มีเวลากลับบ้าน และ จะติดต่อกับกวางผ่านทะนงเท่าน้ัน กวางพยายามให้กําลังใจเขาทุกๆทาง แต่ก็โดนระวิวรรณที่แทคทีม กับวันทนีย์ ขัดขวางทำให้สยมภูไม่สามารถรับรู้ความห่วงใยที่กวางให้เขาได้เลยอัครพลน้ันถูกจิตราขู่จะตัดจากกองมรดกถ้าเลิกกับปิยะธิดา จึงตัดสินใจร่วมมือกับโอภาสท่ีจะประมูลโครงการใหญตัดหน้าสยมภูเพื่อหาเงินก้อนใหญ่ไปตั้งตัว เมื่อระวิวรรณรู้เข้าจึงแอบให้การช่วยเหลือขโมยความลับบริษัทไปให้อัครพลเพียงเพื่อต้องการให้อัครพลพากวาง ไปครองรักกันได้สําเร็จ

สยมภูแพ้การประมูลเขาบุกไปหาโอภาสและประกาศว่าจะเอาโอภาสเข้าคุกให้ได้ทั้งเรื่องที่ลอบทําร้ายเขาและขโมยข้อมูลของบริษัท โอภาสพูดเป็นนัยว่าให้สยมภูไปเล่นงานคนในเสียก่อน โชคร้ายตกมาสู่กวาง อีกครั้งเมื่อระวิวรรณใส่ร้ายว่ากวางเป็นคนขโมยข้อมูลไปให้อัครพล สยมภูเจ็บปวดใจอย่างท่ีสุด เขาเอาวันทนีย์ มานอนในห้องแทนกวางเพื่อประชดซึ่งทําให้กวางหมดความอดทน ตัดสินใจส่งหนังสือหย่าให้สยมภูเซ็น ชายหนุ่มโมโหมากปลุกปล้ำจนกวางเป็นลมสลบไป แต่ก็ยั้งใจไว้ไม่กล้าหักหาญน้ําใจกวาง กวางน้อยใจคิดว่าตกเป็น เมียของสยมภูแล้วจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่บ้านเก่ากับแม่เลี้ยงและบรรดาน้องๆ การกระทําของกวางทําให้มานพทน ไม่ได้และปริปากบอกความจริงทั้งหมดให้กวางฟังว่าแท้จริงแล้วสยมภูคือคนท่ีช่วยทําใหเ้ ขากลับตัวเป็นคนใหม่ และเพราะสยมภูต้องการช่วยกวางให้พ้นจากการโดนนางสะอาดกดดันและปิยะธิดารังควาน เขาจึงได้ขอกวางแต่งงาน กวางฟังแล้วตื้นตันมากเธอต้องการกลับไปขอโทษสยมภู

แต่อัครพลกลับเข้ามาขอกวางแต่งงานเสียก่อน หากหญิงสาวปฏิเสธและสารภาพว่าเธอได้หลงรัก สยมภูเสียแล้ว พร้อมบอกให้เขากลับไปหาปิยะธิดาแทน แต่อัครพลซึ่งตกลงใจแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกวาง ต้องเป็นของเขาให้ได้ เขาจึงตกลงใจฉุดกวางไปในท่ีสุด

มานพ เปี๊ยก และแป้งตกใจมากกับการกระทําอุกอาจของอัครพล ท้ังสามรีบไปบอกสยมภูให้ตาม ไปช่วยกวางพร้อมกับบอกสยมภูว่าระหว่างท่ีเขาเงียบหายไปกอบกู้ธุรกิจอยู่น้ันกวางได้ทําอะไรเพื่อเขาบ้าง คําบอกเล่าของเด็กๆ ท้ังสามทําให้สยมภูใจมาและตัดสินใจไปตามกวางคืนมา โดยไม่รู้ว่าตัวเองได้ถูกพวกของโอภาส สะกดรอยตามไป

อัครพลพากวางไปท่ีหมู่บ้านที่กวางเคยหลบภัยกับสยมภูอย่างคนเสียสติ โดยอ้างว่าเพื่อลบอดีต กวางกับสยมภูให้หมด เขาบังคับให้หัวหน้าหมู่บ้านจัดงานแต่งงานให้เขา กวางเสียใจมากกับการกระทําของอัครพลจึงตัดสินใจจะโดดหน้าผาน้ําตกฆ่าตัวตายเพื่อจบปัญหาทุกอย่าง สยมภูมาถึงได้ยินที่กวางบอกว่าเธอรักสยมภู เพียงคนเดียวพอดี สมุนโอภาสที่ตามมาเห็นเหยื่ออยู่พร้อมหน้าก็ลั่นกระสุนทันที กระสุนถูกสยมภูล้มลง กวางเข้าเอาตัวบังสยมภูไว้ อัครพลเห็นภาพน้ันแล้วก็ตระหนักว่าเขาไม่มีวันชนะใจกวางได้ จึงเข้าต่อสู้แลกชีวิตกับมือปืน จนเพลี่ยงพล้ำถูกยิงตกหน้าผาแต่สยมภูกับกวางช่วยกันคว้าเอาไว้ ชาวบ้านมาถึงพอดีและจัดการกับมือปืนได้หมด แต่อัครพลไม่สามารถมชีวิตอยู่อย่างพ่ายแพ้ได้ เขาดึงมือออกจากกวางและสยมภู ร่างลอยลิ่วลงสู่กระแสน้ํา เบื้องล่างจบชีวิตในที่สุด

ระหว่างทางกลับกรุงเทพ กวางได้พบกับบุรุษพ่อของเธอซึ่งหลบมาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านบริเวณ ใกล้เคียง และมีลูกเล็กๆ กับสาวชาวบ้านอีกคน บุรุษละอายใจจะหนีกวางไป แต่กวางขอร้องให้บุรุษกลับไปกับเธอเพื่อครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้า วันทนีย์ตัดสินใจออกจากบ้านสยมภูเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ ขณะที่ ระวิวรรณสารภาพว่าเธอมีส่วนในการทําให้สยมภูแพ้ประมูล สยมภูให้อภัยและขอให้ระวิวรรณอยู่กับเขาในฐานะ เพื่อนรักต่อไป ปิยะธิดาย้ายกลับไปอยู่ต่างประเทศกับครอบครัว จิตราเพิ่งสํานึกว่าคนที่ทําให้อัครพลตายคือ ตนเอง จึงหันหน้าเข้าทางธรรม

เมื่อมรสุมพัดผ่าน ท้องฟ้าก็กลับแจ่มใสอีกครั้ง เหมือนกับชีวิตรักของกวางและสยมภู

นิยายแนะนำ

บันเทิงไทยรัฐ

ซีนอารมณ์สุดซึ้งกินใจ “พฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน” ทำแฟนๆ น้ำตาไหลพราก

ซีนอารมณ์สุดซึ้งกินใจ “พฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน” ทำแฟนๆ น้ำตาไหลพราก
19 ก.ย. 2564

05:30 น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
Sonp logo
inet logo
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 15:11 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์