ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันนี้ - ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ | ไทยรัฐออนไลน์

ข่าว

วิดีโอ


advertisement

นสพ.ฉบับวันที่ 10 ก.พ. 2563


ข่าวหน้าหนึ่ง หนังสือพิพพ์ไทยรัฐ

รออีกหลายปี - สำนักข่าวหัวเขียว

ควันหลงศาลรัฐธรรมนูญลงมติ 5 ต่อ 4 ให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายรัฐบาลที่ปัญหาอื้อฉาว เพราะ ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน “ไม่เป็นโมฆะทั้งฉบับ”

เป็นโมฆะแค่ 50 เปอร์เซ็นต์

ให้สภาผู้แทนฯนำร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กลับไปลงมติวาระ 2 และวาระ 3 ซํ้าอีกครั้ง ก่อนส่งให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบเบิ้ล 2 รอบ เป็นอันเสร็จพิธี

และเพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแผ่นดินมูลค่า 3.2 ล้านล้านบาทที่เกิดปัญหาขัดลำกล้องมาแล้ว 5 เดือน สามารถเบิกจ่ายได้โดยเร็ว

ศาลรัฐธรรมนูญจึงขีดเส้นตายให้สภาผู้แทนราษฎรต้องเร่งแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 30 วัน

ห้ามเกิน 30 วันเป็นอันขาดเชียว!!

ส่วนกร...


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง

advertisement