ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันนี้ - ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ | ไทยรัฐออนไลน์

ข่าว

วิดีโอ


advertisement

นสพ.ฉบับวันที่ 9 ม.ค. 2563


ข่าวหน้าหนึ่ง หนังสือพิพพ์ไทยรัฐ

ลุงลุยเอง - สำนักข่าวหัวเขียว

วิกฤติภัยแล้งปีนี้รุนแรงไปทุกหย่อมหญ้า แล้งจัดที่สุดในรอบหลายสิบปี

ซํ้าร้าย...มีแนวโน้มจะแล้งจัดลากยาวถึง 6 เดือน

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าปัญหาภัยแล้งอยู่คู่ประเทศไทยมาแล้วหลายร้อยปี

แต่สาเหตุที่วิกฤติภัยแล้งแผลงฤทธิ์หนักขึ้นทุกปี เพราะไม่มีการสร้างเขื่อนใหญ่ หรืออ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ๆ เพื่อกักเก็บนํ้าสำรองเพิ่มเติมให้สมดุลกับความต้องการใช้นํ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปีไหนฝนตกเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ จึงต้องเกิดวิกฤติภัยแล้งกระหน่ำซ้ำเติมด้วยประการฉะนี้แล

ความจริงรัฐบาล “นายกฯลุงตู่”


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง

advertisement