ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันนี้ - ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ | ไทยรัฐออนไลน์

ข่าว

วิดีโอ


advertisement

นสพ.ฉบับวันที่ 5 ม.ค. 2562


ข่าวหน้าหนึ่ง หนังสือพิพพ์ไทยรัฐ

เลื่อนตามฟอร์ม

วันเลือกตั้งเป็นเรื่องสำคัญก็จริง แต่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 ย่อมสำคัญยิ่งกว่าอย่างแน่นอน

ในเมื่องานใหญ่ 2 งาน จะเกิดขึ้นใกล้เคียงกัน หากดำเนินการ “คู่ขนานไปพร้อมกันได้” ย่อมเป็นเรื่องที่ดี

แต่ถ้ามีปัญหาช่วงเวลาเกิดทับซ้อนกันจริงๆ การขยับวันเลือกตั้งจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ออกไปก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นกัน

ล่าสุด ผลการเจรจาหารือระหว่าง ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายเนติบริกร กับคณะกรรมการเลือกตั้งทั้ง7 คน เห็นพ้องต้องกันว่าวันเลือกตั้งที่กำหนดไว้ “วันที่ 24 กุมภาพันธ์” อาจต้องเลื่อนออกไปเป็น “วันที่ 24 มีนาคม”

หมายความว่าวันเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปอี...


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง

advertisement