ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันนี้ - ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ | ไทยรัฐออนไลน์

ข่าว

วิดีโอ


advertisement

นสพ.ฉบับวันที่ 4 ม.ค. 2562


ข่าวหน้าหนึ่ง หนังสือพิพพ์ไทยรัฐ

ทรงพระเจริญ

ข่าวอภิมหามงคลเริ่มต้นปีใหม่ 2562 ที่สร้างความปลาบปลื้มปีติยินดีแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยทั่วหน้ากัน

เมื่อมีประกาศสำนักพระราชวัง กำหนดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แห่งพระราชวงศ์จักรี อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามโบราณราชประเพณี

เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และเพื่อความเป็นปึกแผ่นของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นแฟ้นไม่เสื่อมคลาย

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 พฤษภาค...


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง

advertisement