ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันนี้ - ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ | ไทยรัฐออนไลน์

ข่าว

วิดีโอ


advertisement

นสพ.ฉบับวันที่ 16 พ.ย. 2561


ข่าวหน้าหนึ่ง หนังสือพิพพ์ไทยรัฐ

กติกาปราบโกง

ป.ป.ช. ที่กำหนดให้ประธานสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง “ต้อง” ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.

มิฉะนั้นประธานสภาและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 81 แห่ง จะนัดไขก๊อกลาออกจากตำแหน่งกันระนาว

ส่งผลให้สภามหาวิทยาลัยไม่ครบองค์ประชุม “เกิดสุญญากาศ” กระทบการบริหารมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอย่างมโหฬาร

แต่ปรากฏว่า คณะกรรมกา...">

หลังมีกระแสกดดัน...ให้ยกเลิกประกาศ ป.ป.ช. ที่กำหนดให้ประธานสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง “ต้อง” ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.

มิฉะนั้นประธานสภาและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 81 แห่ง จะนัดไขก๊อกลาออกจากตำแหน่งกันระนาว

ส่งผลให้สภามหาวิทยาลัยไม่ครบองค์ประชุม “เกิดสุญญากาศ” กระทบการบริหารมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอย่างมโหฬาร

แต่ปรากฏว่า คณะกรรมกา...


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง

advertisement