ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐฉบับวันนี้ อ่านข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - thairath.co.th

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นสพ.ฉบับวันที่ 8 ต.ค. 2561


ข่าวหน้าหนึ่ง หนังสือพิพพ์ไทยรัฐ

7 เสือ กกต.

การเลือกตั้งครั้งใหม่จะราบรื่นเรียบร้อย หรือจะยุ่งหยอยเป็นฝอยขัดหม้อ อยู่ที่ การทำหน้าที่ของ กกต.เป็นสำคัญ

ถ้า กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่สองมาตรฐาน ไม่เอนเอียงซูเอี๋ยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ก็จะโปร่งใสเที่ยงธรรม

รัฐธรรมนูญฉบับ คสช. กำหนดให้มีประธาน กกต. 1 คน กรรมการ กกต.อีก 6 คน รวมเป็น 7 คน มีอายุการใช้งานยาว 7 ปี

ขณะนี้มี กกต.ชุดใหม่เพียง 5 คน ยังมีเก้าอี้ว่างรอเสียบอีก 2 คน

ในการเปิดรับสมัครสรรหาเป็น กกต.ที่มีโควตาว่างอีก 2 คน มีผู้สมัครผ่านคุณสมบัติตามสเปกรวมทั้งสิ้น 14 คน

ล่าสุด คณะกรรมการสรรหา กกต.ซึ่งมีประธานศาลฎีกาเป็นประธา...


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement