ไลฟ์สไตล์
100 year

เทียบเท่าปลัดเกษียณ

ซี.12
6 ก.ค. 2560 05:01 น.
SHARE

นอกจากปลัดทั้ง 8 ที่เกษียณอายุราชการตอนสิ้นปีงบประมาณนี้แล้ว ยังมีข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับ สูงเทียบเท่าปลัดกระทรวงจะเกษียณในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ด้วยอีกจำนวนหนึ่ง

ถ้าจะนับผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง แล้วต่อมาถูก ย้ายเข้ามาอยู่ทำเนียบในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยแล้วก็มีอีก 3 คนที่เกษียณในปีนี้คือ

ข่าวแนะนำ

คนแรก นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ สาธารณสุขศาสตร์ จาก มหิดล เคยเป็นเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวง รองปลัดกระทรวง และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คนที่สอง นายเกษมสันต์ จิณณวาโส เศรษฐศาสตร์ จากรามคำแหง เคยเป็นเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวง รองปลัดกระทรวง และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกว่า เป็นผู้บริหารมาแล้วเกือบทุกกรม

คนที่สาม นางทรงพร โกมลสุรเดช เศรษฐศาสตร์ จากจุฬาฯ เป็นรองปลัดกระทรวงแล้วขึ้นเป็นปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งต่อมาปรับเปลี่ยนเป็น ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อดีตปลัดทั้งสามถ้าอยู่ในตำแหน่งเดิมก็จะเกษียณในตำแหน่งปลัด แต่ตอนนี้ต้องเกษียณในตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ยังมีผู้บริหารระดับสูงอีกประเภทหนึ่งที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าปลัดกระทรวง คือเป็น ผู้อำนวยการ บ้าง เลขาธิการ บ้าง ปีนี้มีเกษียณอายุราชการ 2 รายคือ

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

ตำแหน่งอื่นๆในสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกษียณอายุก็มี นายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นาย รวี ประจวบเหมาะ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ นาย วีระยุทธ ปั้นน่วม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายนิพนธ์ ฮะกีมี รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับนักบริหารระดับสูงในตำแหน่งอธิบดีที่เกษียณอายุราชการนั้นเอาไว้ค่อยแจ้งในโอกาสต่อไป.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราขการซี.12มิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์เกษมสันต์ จิณณวาโสทรงพร โกมลสุรเดช

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 11:49 น.