ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ถึงคิวปรองดอง

  แม่ลูกจันทร์3 ก.ค. 2560 05:01 น.
  SHARE

  ยุค คสช.คืนความสุข ให้คนไทย มีกฎระเบียบ กติกาใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกมากมายหลายขบวน

  นอกจากมี “โรดแม็ป คสช.” ที่ยืดได้ขยายได้ตามสถานการณ์

  ยังมี “รัฐธรรมนูญฉบับครึ่งใบ” ที่เปิดช่องให้ “คนนอก” เป็นนายกรัฐมนตรี

  ยังมี “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี” เป็นกฎเหล็กบังคับรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องสมาทานน้อมนำไปปฏิบัติตาม

  ยังมี “แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน” เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

  และสุดท้ายยังมี “สัญญาประชาคม 10 ประการ” ที่จะเป็นกาว ตราช้างเชื่อมสังคมไทยให้หลุดพ้นจากความแตกแยกกลับสู่ความปรองดองเป็นทองแผ่นเดียวตลอดชั่วนิรันดร์กาล

  “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าบัดนี้ “ร่างสัญญาประชาคม” เพื่อสังคมปรองดอง ซึ่งมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นผู้อำนวยการสร้างและกำกับการแสดง ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งมอบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกฯฝ่ายความมั่นคง เป็นผู้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความ สามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการ

  จากนั้น กองทัพบกจะนำ “สัญญาประชาคม” ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วไปเดินสายเปิดเวทีชี้แจงกับพี่น้องประ-ชาชนทั่วประเทศให้เกิดความเข้าใจอย่าง ชัดเจน

  “แม่ลูกจันทร์” ขออนุญาตแหย็มเพิ่มเติมว่า “สัญญาประชาคม” ฉบับนี้ไม่มีสถานะเป็น “กฎหมาย” ที่บังคับให้คนไทยทุกคน “ต้อง” ปฏิบัติตาม

  แต่มีสถานะเป็น “ข้อตกลง” หรือเป็น “พันธสัญญา” ที่ประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกขั้วทุกสีจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่ความรักสามัคคี

  ลืมอดีตอันขมขื่นชอกช้ำไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์สดใสไหทองคำ

  ข้อสำคัญ สัญญาประชาคมที่กองทัพบกเป็นผู้จัดทำ ไม่ได้คิดเองเออเอง ไม่ใช่ชงเองกินเอง

  แต่ได้รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอจากประชาชนกลุ่มต่างๆ จำนวนมากกว่า 200 ประเด็น ไปใส่กระชอนกรองให้เหลือเพียง 10 ประเด็น

  “สัญญาประชาคม 10 ประเด็น” จะมีหน้าตาอย่างไร? สาธุชนโปรดอดใจรออีกไม่กี่วัน ท่านจะได้เห็นของจริง

  “แม่ลูกจันทร์” ขอนำบางส่วนใน “สัญญาประชาคม” ฉบับเขียวลายพรางมาฉายเป็นหนังตัวอย่างสัก 5 ประเด็น

  ข้อ 1, คนไทยทุกคนจะร่วมมือสร้างบรรยากาศสามัคคีปรองดองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  ข้อ 2, ประชาชนทุกคนพึงน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” และปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต

  ข้อ 3, คนไทยทุกคนต้องยึดมั่นจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ไม่สนับสนุนการทุจริตประพฤติมิชอบทุกกรณี

  ข้อ 4, คนไทยทุกคนต้องเคารพปฏิบัติตามกฎหมาย และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เพื่อความสงบเรียบร้อยในสังคม

  ข้อ 5, ประชาชนทุกคนพึงใช้ความ รอบคอบในการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ และร่วมกันสอดส่องป้องกันไม่ให้มีการบิดเบือนเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทย ฯลฯ

  “แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าเป็นความตั้งใจที่ดีของท่าน ผบ.ทบ. ที่จัดทำ “สัญญาประชาคม” เพื่อให้สังคมไทยกลับมารักกันอย่างเดิม

  แต่จะสำเร็จอย่างที่ตั้งใจหรือไม่...

  มันก็ไม่ง่ายนะคุณโยม.

  “แม่ลูกจันทร์”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สำนักข่าวหัวเขียวแม่ลูกจันทร์โรดแม็ปสัญญาประชาคมแผนยุทธศาสตร์ชาติ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้