วัยจี๊ด "หอการค้าไทย" จัด Tourism Day โชว์ศักยภาพ "มือโปร" ธุรกิจท่องเที่ยว

ข่าว

วัยจี๊ด "หอการค้าไทย" จัด Tourism Day โชว์ศักยภาพ "มือโปร" ธุรกิจท่องเที่ยว

นิสิตา

  2 ก.ค. 2560 05:01 น.

  บันทึก

  เมื่อศาสตร์แห่งการบริหาร ผสมผสานกับการจัดการแบบมีศิลป์ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กลายมาเป็นนักบริหารและผู้ประกอบการที่มีทักษะการบริหารจัดการงานด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร เตรียมพร้อมที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่กำลังมาแรงที่สุดในยุคนี้

  ด้วยแนวคิดนี้เอง มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย จึงจับมือกับกลุ่มธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย ทำเอ็มโอยูเพื่อเสริมศักยภาพ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษา คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ทั้งเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ยังจับมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน “UTCC Tourism Day” โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานพร้อมบอกกล่าวถึงสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว ที่กำลังขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ

  ภายในงานมีการโชว์กิจกรรมเด็ดของน้องๆ นักศึกษา อาทิ การแนะนำความรู้ในการขึ้นเครื่องและความปลอดภัยบนเครื่องบิน การนำเสนอเทคนิคการจัดรายการนำเที่ยว การจัดนำทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ การจัดอีเวนต์และออกแบบแฟชั่นโชว์ การสอนทำขนมไทยและม็อคเทล

  เห็นแววของน้องๆ ที่มาโชว์ศักยภาพการเป็นมือโปรด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยวแล้ว “นิสิตา” ไม่ลังเลที่จะเปิดพื้นที่ให้ แต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับน้องๆ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่น้องๆเรียกขานว่าอาจารย์แม่ ขอนำร่องเปิดประเด็น “ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของหอการค้าไทย เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ซึ่งกำลังต้องการบุคลากรที่เชี่ยวชาญศาสตร์การท่องเที่ยว การบริหารธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ Value Chain ของการท่องเที่ยวทั้งระบบ จึงต้อง การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีทั้งความรู้และประสบการณ์ รองรับธุรกิจท่องเที่ยว และการบริการยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็น ที่น่ายินดีว่า รมว.การท่องเที่ยวฯยินดีที่จะมาเป็นอาจารย์พิเศษให้ความรู้กับนักศึกษาด้วย”

  ทันทีที่อาจารย์แม่พูดจบ ตี้ ...ชนาธิป แซ่โอ่ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว รับช่วงไม่ให้ขาดตอนว่า “การท่องเที่ยวในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้จัดการท่องเที่ยวต้องสามารถจัดทริปเองได้ นำทัวร์เอง บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร ดังนั้น เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ้ก มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับหาข้อมูลในการท่องเที่ยว ทั้งการจองที่พัก สำรวจร้านอาหาร ตรวจสอบสถาน

  ที่เที่ยวว่าควรไปช่วงเวลาไหน และจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง ที่สำคัญอย่างที่ รมว.การท่องเที่ยวฯบอกไว้บุคลากร ด้านการท่องเที่ยวต้องมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด ภาคภูมิใจที่จะนำเสนอความเป็นไทย”

  มิว...สุธินี แปงคำ เพื่อนร่วมชั้นปี 2 เพื่อนร่วมสาขาการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน สานต่อว่า “ธุรกิจการท่องเที่ยวในยุคไทยแลนด์ 4.0 เราต้องเพิ่มจุดขายตรงที่ว่าเน้นในเรื่องของประสบการณ์การท่องเที่ยวมากขึ้น ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านมากขึ้น ทำให้การท่องเที่ยว แต่ละสถานที่และแต่ละประเทศมีการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันเน้นการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆมากมาย ซึ่งในงาน “UTCC Tou rism Day” ครั้งนี้ ได้จัดรายการนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการเตรียมข้อมูลนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มความสุนทรีย์ในการท่องเที่ยว” 

  ตามมาด้วย กิ๊ฟท์...เกวลิน แกะทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (Events) เล่าอย่างภาคภูมิใจว่า “การท่องเที่ยวของไทยไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ยังประกอบด้วย 4 ตัวที่สำคัญ ได้แก่ Meetings คือการจัดการประชุม Incentive การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล Conventions หมายถึง การประชุมระดับนาชาติ และ Exhibit ions คือการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ ที่เรียกว่าธุรกิจไมซ์ หรือ MICE ธุรกิจใหม่อีกสาขาหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมากมายมหาศาล ซึ่งเราจะต้องเรียนรู้การเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมสำคัญๆระดับประเทศ” 

  ปิดท้ายด้วยหนุ่มหน้าหยก เพชร ...นรวิชญ์ พุ่มวัด เฟรชชี่สาขา Events บอกว่า “การเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแต่ในตำรา แต่จะต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง อย่างการจัดงาน UTCC Tourism Day ครั้งนี้ผมได้เรียนรู้เรื่อง Back Stage การคุมไฟ คุมเสียง คุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดงาน ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ให้ผมได้นำไปต่อยอดจัดอีเวนต์งานประชุม นิทรรศการ หรืองานต่างๆได้ในอนาคต ซึ่งผมมองว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เข้ากับการท่องเที่ยวหรือการจัดประชุม นิทรรศการต่างๆ ในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นเราต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งนอกจากเรียนในห้องเรียนแล้ว การที่ได้ลงมือฝึกปฏิบัติจะทำให้ผมสามารถที่จะออกไปทำงานได้จริง ขณะนี้ธุรกิจหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจและน่าจะทำรายได้ให้กับประเทศไทยคือธุรกิจไมซ์ ซึ่งผมจะพยายามไปให้ถึงจุดนั้น”

  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทย กำลังเติบโตและทำรายได้อย่างงามให้กับประเทศ แต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้รองรับ ทำให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรแถมยังมีสารพัดปัญหาที่บั่นทอนความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

  “นิสิตา” ว่า ประเทศไทยมีแต้มต่อทั้งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ อาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดทั้งน้ำใจและยิ้มสยาม ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

  หากเราช่วยกันสร้างบุคลากรเฉพาะทางที่มากคุณภาพ รับรองการท่องเที่ยวไทยไปโลดแน่นอน!!!

  นิสิตา/รายงาน

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  กระต่าย พรรณนิภา โชว์สเตปโยกเบาๆ เด้งนิดๆ ดูแล้วเพลิน
  00:19

  กระต่าย พรรณนิภา โชว์สเตปโยกเบาๆ เด้งนิดๆ ดูแล้วเพลิน

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 02:01 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์