ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ 01/07/60

ซี.121 ก.ค. 2560 05:01 น.
SHARE

เขียนถึงกระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา อันเป็นประมุขหนึ่งในสามของอำนาจอธิปไตยที่ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และ ฝ่ายตุลาการ แล้วมีประเด็นที่จะต้องกล่าวถึงอีกบ้างเพราะ ก.ต. หรือ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มีกำหนดที่จะพิจารณาลงมติแต่งตั้ง ประธานศาลฎีกา คนใหม่ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 นี่แล้ว

ทั้งๆที่เว็บไซต์ของ ก.ต.เอง ประกาศโดยเปิดเผยว่า บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี 1) (ส่งพร้อมบันทึกสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย 003 (ก.ต.)/ ลงวันที่....มิถุนายน 2560) เลื่อนชั้น 4 เป็นชั้น 5 นายศิริชัย วัฒนโยธิน (2) ปธ.อุทธรณ์-ปธ.ฎีกา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป สำนักงานศาลยุติธรรม มิถุนายน 2560 ก็ตามยังไม่วายมีเสียงกระเส็นกระสายว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้าง อันที่จริงวงการตุลาการก็สงบเงียบเรียบร้อยมานาน การแต่งตั้งทุกตำแหน่งในรอบสิบปีที่ผ่านมาล้วนเป็นไปตามทำนองคลองธรรม ไม่มีเสียงสะท้อนในทางลบ จึงไม่เข้าใจว่าการปล่อยข่าวของใครบางคนคราวนี้หวังผลในทางใด

ข่าวแนะนำ

ดังนั้น กลุ่มบุคคลที่สามารถยับยั้งเรื่องไม่เป็นมงคลหรือความเสียหายไม่ดีไม่งามในวงการของตัวเองได้ก็คือทุกผู้คนที่ประกอบกันเป็น คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. นั่นเอง วันนี้จึงขอทำหน้าที่ให้ได้รู้จักมักคุ้นกับ ก.ต.ชุดปัจจุบัน ที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2559 ถึง 21 มีนาคม 2561

ประธาน ก.ต. นั้นเป็นไปโดยตำแหน่ง คือ ประธานศาลฎีกา อันได้แก่ นายวีระพล ตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกาในปัจจุบัน ส่วน ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นฎีกา ที่ได้รับเลือกตั้งมามี 1. นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา 2. นายวิรุฬห์ แสงเทียน รองประธานศาลฎีกา 3. นายสมชาติ ธัญญาวินิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 4. นายสุทธินันท์ เสียมสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 5. นายทวีศักดิ์ ทองภักดี ผู้พิพากษาศาลฎีกา 6. นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นอุทธรณ์ ที่ได้รับเลือกตั้งมามี 1. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 2. นายธงชัย เสนามนตรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 3. นายวิบูลย์ แสงชมภู รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 4. นายศิริชัย ศิริกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

ส่วน ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น ประกอบด้วย 1. นายเจริญ ดวงสุวรรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 2. นายณรัช อิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง

แล้วยังมี ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิจากวุฒิสภา ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 9 ต.ค.2559-8 ต.ค.2561 อีก 2 รายคือ 1. นายปรีชา ชวลิตธำรง อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง อดีตตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองสูงสุด กับ 2. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งหมดนี้คือมือที่จะรักษาความถูกต้องชอบธรรมในวงการตุลาการเอาไว้

ดังนั้น กระบวนใหม่ในการบริหารศาลยุติธรรมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ก็น่าจะประกอบด้วย นายศิริชัย วัฒนโยธิน เป็น ประธานศาลฎีกา นายชีพ จุลมนต์ เป็น ประธานศาลอุทธรณ์ นายธนฤกษ์ นิติเศรณี เป็น รองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 1 นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย เป็น รองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 2 นายธนสิทธิ์ นิลกำแหง เป็น รองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 3 นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ เป็น รองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 4 นายโสภณ โรจน์อนนท์ เป็น รองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 5 และ นายวิชัย เอื้ออังคณากุล เป็น รองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 6 และมีการจัดกำลัง ประธานแผนกคดีต่างๆ ในศาลฎีกาทั้ง 10 แผนก โดยขยับ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ขึ้นมาตามคิว


“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ประธานศาลฎีกาข้าราชการตุลาการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02:29 น.