king10
Thairath Logo
กีฬา

เด็กๆ บอกนายกรัฐมนตรี 04/06/60

Share :
line-share-logo

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความ ต้องการ โดยเขียนใส่ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึงพี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

ขอกำลังใจ

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอยากให้ท่านนายกฯมาเยี่ยมพวกเราที่โรงเรียน เพื่อจะได้ให้กำลังใจกับนักเรียนและครูในโรงเรียนของเราค่ะ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ด.ญ.อันธิกา ทิมทอง

ร.ร.สามัคคีวิทยา อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ 10560

ขอบคุณพี่ทหาร

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ผมขอขอบคุณพี่ๆทหารที่ลงมาช่วยเหลือชุมชนของผม ทำให้ชุมชนสงบสุข มีระเบียบวินัย ไม่มียาเสพติด และพี่ๆทหารยังช่วยซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ที่โรงเรียนอีกด้วยครับ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ด.ช.ธันวา ขุนสกุล

ร.ร.วัดหนองปาตอง อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา 24120

อ่านเพิ่มเติม...
เด็กๆ บอกนายกรัฐมนตรีเด็กต้องการเด็กร้องขอสมุทรปราการฉะเชิงเทรา