ข่าว
100 year

ศึกษาธิการจังหวัด (2)

ซี.122 มิ.ย. 2560 05:01 น.
SHARE

ผู้ผ่านการสรรหาและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ประเภทอำนวยการระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 76 รายที่ยังค้างอยู่มีดังนี้

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 9-ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ เป็น ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี นายธวัชชัย อุ่ยพานิช เป็น ศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายครรชิต วรรณชา เป็น ศึกษาธิการจังหวัดตราด นายธานินทร์ ชลจิตต์ เป็น ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10-นายประกอบ จันทรทิพย์ เป็นศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายธีรพงษ์ สารแสน เป็น ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ นายสุภชัย จันปุ่ม เป็น ศึกษาธิการจังหวัดเลย นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง เป็น ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู นายชาตรี ม่วงสว่าง เป็น ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 11-นายปริญญา ธรเสนา เป็น ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร เป็น ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายเสถียร แสนอุบล เป็น ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12-นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย เป็น ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นายอธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี เป็น ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เป็น ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายกิตติพศ พลพิลา เป็น ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 13-นายชอุ่ม กรไกร เป็น ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นายชาญชัย รสจันทร์ เป็น ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นางเยาวลักษณ์ คงพูล เป็น ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร นายฤทธา นันทพันธ์ เป็น ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 14-นายไพศาล วุทฒิลานนท์ เป็น ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นายสมศักดิ์ ชอบทำดี เป็น ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ เป็น ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายสมเกียรติ์ แถวไธสง เป็น ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 15-นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ เป็น ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุทิน แก้วพนา เป็น ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา เป็น ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน นายบุญชู จันทร์ดำ เป็น ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 16-นายนพรัตน์ อู่ทอง เป็น ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน เป็น ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ เป็น ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายบรรพ์ ใสแจ่ม เป็น ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 17-นายประพฤทธิ์ สุขใย เป็น ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง เป็น ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายภูวนาท มูลเขียน เป็น ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุรินทร์ แก้วมณี เป็น ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย นายชาย มะลิลา เป็น ศึกษาธิการจังหวัดตาก

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 18-นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ เป็น ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายรมย์ พะโยม เป็น ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายศักดา แสงทอง เป็น ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร เป็น ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

ทั้งนี้มีจังหวัดที่ยังไม่ได้แต่งตั้ง ศึกษาธิการจังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส เพราะมีผู้สมัครไม่ครบ จึงต้องดำเนินกระบวนการคัดเลือกบุคคลมาลงในตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12กระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้