ไลฟ์สไตล์
100 year

ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

สายล่อฟ้า
4 พ.ค. 2560 05:01 น.
SHARE

เครื่องชี้วัด เพื่อคุณภาพงาน

กระทรวงมหาดไทยโดยนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการงานในพื้นที่และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ข่าวแนะนำ

ผ่านไปถึงผู้ว่าฯ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ความจริงมีอยู่หลายประเด็นที่น่าสนใจ แต่ผมขอหยิบยกมากล่าวถึงในประเด็นที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับจังหวัดควรจะนำไปปฏิบัติ

ถ้าทำได้จะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้อย่างดี

1. ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2. การกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประพฤติมิชอบ หรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อประชาชนที่มารับบริการหน่วยงานรัฐ

3. การร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อน

ใน 3 ประเด็นนี้ถือเป็นปัญหาปกติที่เกิดขึ้นมาตลอดได้

มีการเสนอว่าปัญหาการทุจริตนั้นเน้นไปที่การประมูลงานรัฐนั้นควรให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมด้วยการแต่งตั้งให้รองผู้ว่าฯรับผิดชอบโดยตรง

สั้นๆง่ายๆนี่แหละจะแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนขึ้น

แต่ที่น่าสนใจกว่านั้น และควรจะมีการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมชัดเจนอันจะทำให้การแก้ไขได้อย่างครอบคลุม

1. จะต้องหมั่นออกไปตรวจเยี่ยมดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเป็นประจำ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารมีข้อมูลเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน

ที่สำคัญก็คือ ทำให้รู้ว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐมิได้ทอดทิ้ง หรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแล

2. ผู้ว่าฯ นายอำเภอจะต้องคาดการณ์ หรือประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ในแต่ละห้วงเวลาให้ได้

เพื่อที่จะได้เตรียมการวางแผนในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนไว้ล่วงหน้าให้ทันต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเช่น

ปัญหาสาธารณภัย ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลตกต่ำ ปัญหาความไม่เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย หรือโครงการของรัฐในพื้นที่ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง

ปัญหาการปล่อยข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงที่มีผลต่อความเชื่อของประชาชนในสถานการณ์ต่างๆที่อาจนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่ได้

ทั้งนี้ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานจะต้องแสดงภาวะผู้นำและวางตนอย่างมุ่งมั่น แข็งขัน และชัดเจน ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่กระทำการที่อาจจะเป็นช่องทางให้ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบได้

ว่าที่จริงๆแนวปฏิบัตินี้ผู้บริหารระดับจังหวัดน่าจะรับรู้กันแล้ว อันเป็นพื้นฐานของนักปกครอง แต่การที่คำสั่งออกมาก็ยิ่งเป็นการดี เพื่อให้ได้รับรู้กันอย่างเป็นทางการ

เพราะการเข้าถึงประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุด

หากสามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นจริงได้ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การพิจารณาความดีความชอบได้ง่ายๆขึ้นเป็นมาตรฐานกันทั้งประเทศ

การโยกย้ายแต่งตั้งก็สามารถให้คำตอบได้ว่าได้ดีเพราะผลงานไม่ใช่เป็นเพราะจบมาจากสถาบันสิงห์ต่างๆ

แก้ปัญหาเส้นสายป้องกันข้อครหา “ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร” ได้แน่.

สายล่อฟ้า

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กล้าได้กล้าเสียสายล่อฟ้ากฤษฎา บุญราชศูนย์ดำรงธรรมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:48 น.