ไลฟ์สไตล์
100 year

คุณคิดอะไร

ซี.12
3 พ.ค. 2560 05:01 น.
SHARE

พลอากาศเอกคณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เปิดเผยความจริงออกมาเองด้วยการยกตัวอย่างว่า การมีกฎหมายควบคุมสื่ออย่างเข้มงวดอย่างประเทศสิงคโปร์ ทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพสามารถพัฒนาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าเจริญเติบโตได้

ด้วยความคิดเพียงแค่นี้กระมังที่ทำให้ พลอากาศเอกคณิต เป็นหัวเรือใหญ่ในการเสนอมาตรการควบคุมสื่อในประเทศไทยด้วยการเสนอกฎหมายที่ค้นคิดประดิดประดอยชื่อออกมาฟังดูขลังดีที่ว่า

ข่าวแนะนำ

ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

แต่เนื้อหาข้างในทุกบททุกมาตรากลับตรงกันข้ามเพราะเป็นการปูทางไปสู่การล่ามโซ่มัดมือมัดเท้าปิดปากของคนทำงานสื่อให้ไม่สามารถเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกใจรัฐบาลออกมาได้

ถ้าสื่อหรือใครใช้คำพูดในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ พลอากาศเอกคณิต ในทำนองว่า ประเทศสิงคโปร์สามารถพัฒนาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าเจริญเติบโตได้ เพราะรัฐบาลของเขาบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการหาประโยชน์เข้าตัวเอง อย่างไหนจะน่าเชื่อถือมากกว่า

จึงมีคำถามถึง พลอากาศเอกคณิตว่า-คุณเป็นใคร ถึงได้มาเป็นเดือดเป็นแค้นและเป็นตัวตั้งตัวตีในการออกมากดหัวควบคุมสื่อ ในขณะที่รัฐบาลเองเขายังสงวนท่าทีนิ่งเฉยรอดูเชิงอยู่

หรือว่าคุณเป็นเพียงม้าใช้ที่เขาให้ออกมาโยนหินถามทางในเรื่องนี้

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะแนวทางเพื่อการปฏิรูปในด้านต่างๆ 11 ด้าน (มาตรา 27) ดังนี้ 1.การเมือง 2.การบริหารราชการแผ่นดิน 3.กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4.การปกครองท้องถิ่น 5.การศึกษา 6.เศรษฐกิจ 7.พลังงาน 8.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9.สื่อสารมวลชน 10.สังคม และ 11.ด้านอื่นๆ

สปท.ต้องประสานงานกับ สนช. ครม. คสช. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ตลอดจนส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งต้องคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนและความสัมฤทธิผลภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ หากเห็นว่ามีความจำเป็นตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ ให้ สปท. จัดทำร่างพระราชบัญญัติเสนอต่อ สนช.เพื่อพิจารณา แต่ในกรณีพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อ ครม.เพื่อดำเนินการต่อไป

สำหรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน มีอำนาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแนวทาง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป พร้อมกำหนดเวลาการปฏิรูป และข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศให้สัมฤทธิผล รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่สภามอบหมาย

หลักคิดง่ายๆในการปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นด้านใดจะต้องเป็นการยินยอมพร้อมใจด้วยกันทุกฝ่าย มิใช่การใช้อำนาจบาตรใหญ่หรือใช้กำลังบังคับข่มขู่เอาตามใจของฝ่ายหนึ่งโดยมองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ร้ายทำลายชาติจนต้องมีการควบคุมสั่งสอนให้มีจริยธรรม

ถ้าจะมองหาความสำเร็จในเรื่องนี้ พลอากาศเอกคณิต กับคณะประสบความสำเร็จแล้วในการทำลายความปรองดองสร้างความแตกแยกในสังคม.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12พลอากาศเอกคณิตคณิต สุวรรณเนตรพ.ร.บ.สื่อ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 07:08 น.