ศาสตราจารย์ใหม่

ข่าว

ศาสตราจารย์ใหม่

ซี.12

  2 พ.ค. 2560 05:01 น.

  บันทึก

  จากเรื่องราวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก็ต้องต่อด้วย ศาสตราจารย์ ใหม่ๆในมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของแต่ละคนในฐานะที่ก้าวมาถึงจุดสูงสุดบนถนนสายวิชาการ

  ชุดนี้มี ศาสตราจารย์ ที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งในหลากหลายมหาวิทยาลัยด้วยกันคือ

  รองศาสตราจารย์อะเคื้อ อุณหเลขกะ รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์เบญจมาส เชียรศิลป์ รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ของ มหาวิทยาลัยมหิดล มีใหม่อีก 4 รายคือ 1.รองศาสตราจารย์ลีรา กิตติกูล รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2.รองศาสตราจารย์ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ รองศาสตราจารย์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 3. รองศาสตราจารย์วรัญญา บุญชัย รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 4.รองศาสตราจารย์กัลยา กิจบุญชู รองศาสตราจารย์ สังกัดสถาบันโภชนาการ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโภชนศาสตร์ สังกัดสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ที่เป็น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่างๆ อีก 5 ราย ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์จริยา จันทร์ไพแสง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตร เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากีฏวิทยา สังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2.รองศาสตราจารย์สุวัฒนา จิตตลดากร รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3.รองศาสตราจารย์วรพิทย์ มีมาก รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะสังคม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4.รองศาสตราจารย์พรทิพภา เล็กเจริญสุข รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5.รองศาสตราจารย์วาทิต เบญจพลกุล รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดจุฬาลงกรณ์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 4 ราย ดังนี้

  1.รองศาสตราจารย์สมบัติ ตรีประเสริฐสุข รองศาสตราจารย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.รองศาสตราจารย์ศิริพร ดํารงค์ศักดิ์กุล รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรม ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.รองศาสตราจารย์ยศนันต์ มีมาก รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.รองศาสตราจารย์จินตนา สายวรรณ์ รองศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ต้องขอแสดงความยินดีกับความมุ่งมาดปรารถนาที่มาถึงวันนี้.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  นร.12 ชีวิตกรีดร้อง! รถตู้พุ่งตกคลอง
  05:19

  นร.12 ชีวิตกรีดร้อง! รถตู้พุ่งตกคลอง

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 03:02 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์