king10
Thairath Logo
กีฬา

“โคราชซู” ชูสวนสัตว์เรืองแสงหนึ่งเดียวในไทย

Share :
line-share-logo

ยุคนี้มุมมององค์กรต่างๆในท้องถิ่นกำลังพลิกบทบาทพัฒนาเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0....!

ล่าสุด.....สวนสัตว์นครราชสีมา ขานรับแนวทางนี้ เปิดตัวส่วนการแสดงสวนสัตว์เรืองแสงเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมี นายอาคม มณีกุล ผอ.สวนสัตว์โคราช และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีเปิดอย่างคึกคัก

นายอาคม เผยว่า ส่วนจัดแสดงนี้เป็นการรวบรวมผลงานศิลปกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม การจำลองรูปสัตว์นานาชนิด ผสมผสานกับเทคนิคการเล่นสีสะท้อนแสงจากหลอดไฟแบล็กไลต์

ทำให้เกิดเป็นภาพสัตว์ป่าเรืองแสงสว่างไสวอยู่ภายในห้องทึบแสงที่ตกแต่งบรรยากาศเสมือนเดินอยู่ในถ้ำ สามารถสร้างสรรค์จินตนาการด้านศิลปะให้กับผู้เข้าชมได้มากขึ้น นอกเหนือจากการชมสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์

งานนี้เท่ากับเป็นการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยียุคใหม่เข้ามาผสมผสาน ทำให้เยาวชนไทยรอบรู้นอกเหนือจากวิชาการด้านอื่นๆในห้องเรียนหรือในตำราเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สวนสัตว์ย้ำว่า จุดใหญ่ใจความเป็นกุศโลบายของสวนสัตว์ ที่ต้องการปลุกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน ประชาชน ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองดูแลสัตว์ป่า สัตว์สงวน และสัตว์นานาชนิดในประเทศไทย

เพราะหากเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์หรือช่วยกันปกป้องดูแลสัตว์เหล่านี้ เอาแต่ทำลายล้างผลาญ ในอนาคตก็อาจไม่หลงเหลือให้ได้เห็น ได้ค้นคว้าชีวิตความเป็นอยู่และถิ่นกำเนิดของสัตว์

ที่สำคัญถ้าละเลยมองข้าม เยาวชนรุ่นใหม่อาจไม่ได้เห็นระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ จะมีให้เห็นก็เพียงในสัตว์เรืองแสง ส่วนการแสดงสัตว์เรืองแสงนี้จัดอยู่ในโซนการแสดงสำหรับเด็กและเยาวชน

เพื่อให้ได้เพลิดเพลินกับการชมสัตว์ป่าเรืองแสงนานาชนิด รวมไปถึงสัตว์ในจินตนาการและสัตว์ดึกดำบรรพ์โลกล้านปี กว่า 30 ชนิด เช่น หมีแพนด้า (สวนสัตว์เชียงใหม่), หมีขาวขั้วโลก, เสือโคร่ง, ลิงกอริลลา, กวาง

พ่อแม่ผู้ปกครองอยากให้ลูกหลานรอบรู้เข้าชมได้ทุกวัน...ที่สวนสัตว์โคราชเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น...!

วีรพงศ์ เหรียญประเสริฐ

อ่านเพิ่มเติม...
มองทั่วทิศเมืองไทยวีรพงศ์ เหรียญประเสริฐสวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์โคราชอาคม มณีกุล