ไลฟ์สไตล์
100 year

ทุกข์ที่รัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
3 ก.ย. 2563 05:01 น.
SHARE

จากผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนครั้งล่าสุดของสวนดุสิตโพลเห็นได้ชัดว่าคนไทยในปัจจุบันมีความทุกข์รอบด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีกลุ่มตัวอย่างถึง 76.80% มีความวิตกกังวลในด้านการเมือง เรื่องความขัดแย้งแตกแยก 66.24% เรื่องการซื้อเรือดำน้ำ 58.81% กังวลเรื่องการคุกคามประชาชน

สวนดุสิตโพลยังสำรวจพบด้วยว่า กลุ่มตัวอย่าง 58.89% กังวลเรื่องการชุมนุมทางการเมือง 54.17% กังวลเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนในด้านปัญหาเศรษฐ-กิจ กลุ่มตัวอย่าง 80.98% กังวลเรื่องหนี้สิน สินค้าราคาแพง และการว่างงาน ส่วนด้านสังคม 83.56% กังวลปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ตามด้วยปัญหาสุขภาพอนามัย

ข่าวแนะนำ

แม้แต่ ส.ว.ก็ยังมีความทุกข์ ทั้งๆที่ไม่ต้องออกไปหาเสียงเลือกตั้ง ตัวอย่างเช่น นายวันชัย สอนศิริ ให้สัมภาษณ์ว่าเราเถียงกันมาตลอด ประชาธิปไตยกับเผด็จการจะเอาอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะปิดสวิตช์ประชาธิปไตยที่ทุจริตวุ่นวายและปิดสวิตช์เผด็จการที่ยึดอำนาจเบ็ดเสร็จยิ่งปิดได้เร็วเชื่อว่าจะไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญไปมา

ในการอภิปรายในวุฒิสภาเกี่ยวกับรายงานการปฏิรูปประเทศในวันต่อมา ส.ว.วันชัยยอมรับว่าการปฏิรูปการเมือง ที่ ส.ว.ดูแลและเร่งรัดประสบความล้มเหลว มีแต่แผนปฏิรูปบนแผ่นกระดาษ ควรบอกความจริงแก่ประชาชน นับเป็นความทุกข์ของนักการเมืองที่น่าเห็นใจ และไม่เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

การปฏิรูปการเมืองหรือการพัฒนาประชาธิปไตยให้เจริญรุ่งเรืองไม่สามารถทำได้ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเดียว คงจำกันได้ ในช่วงที่เรามีรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ทุกฝ่ายยอมรับว่าดีที่สุด แต่เกิดความขัดแย้ง มีการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อ นำไปสู่รัฐประหาร และมีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตมโหฬารที่สุด

สาเหตุสำคัญเนื่องจากวัฒนธรรมทางการเมืองของเรา จมอยู่ในแนวความคิดแบบอำนาจนิยมมาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน แม้ในบางยุค แนวความคิดประชาธิปไตยจะมีโอกาสได้เจริญงอกงาม แต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ เช่น ช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 แค่สองปีก็ถูกบดขยี้โดยอำนาจนิยมจนไม่มีเวลา

รัฐธรรมนูญที่ดีที่เป็นประชาธิปไตย ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม ต้องให้เข้าสู่อำนาจด้วยการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ต้องยึดหลักนิติธรรมถือกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่คนเป็นใหญ่ และต้องมีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการที่เข้มแข็งและเป็นอิสระ มิให้อำนาจใดครอบงำ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทบรรณาธิการรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยรัฐประหารแก้ไขรัฐธรรมนูญการอภิปรายการปฏิรูปประเทศ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 07:59 น.