ข่าว
100 year

หมายเหตุประเทศไทย : อีคอมเมิร์ซไทยจะตายเรียบไหม?

ลม เปลี่ยนทิศ15 พ.ย. 2562 05:16 น.
SHARE


เมื่อวานนี้ผมได้เขียนถึง กลยุทธ์การค้าของอาลีบาบา อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จีน ซึ่งทำยอดขายใน “วันคนโสด 11/11” วันเดียว ได้เงินสดเข้าบริษัทถึง 1.17 ล้านล้านบาท วันวาน คุณแดเนียล จาง ซีอีโอ อาลีบาบา ได้เปิดเผยถึงกลยุทธ์ระดับโลกของอาลีบาบา ภายใต้ “ความริเริ่ม 5 ประการ” คือ การซื้อระดับโลก (Global Buy) การขายระดับโลก (Global Sell) การจ่ายเงินระดับโลก (Global Pay) การขนส่งระดับโลก (Global Delivery) ความสนุกสนานระดับโลก (Global Fun) ในอนาคต อาลีบาบา จะพัฒนาตัวเองจาก แพลตฟอร์มทางธุรกิจการเงิน ไปสู่แพลตฟอร์มการค้าระดับโลก ถ้าอาลีบาบาทำสำเร็จ การค้าของโลกในอนาคตจะเปลี่ยนไปจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิง

วันนี้ ผมมีจดหมายชี้แจงข้อมูลจาก คุณคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซี จากบทความเรื่อง “รัฐบาลไทยอุ้มส่งอาลีบาบา” เมื่อสัปดาห์ก่อน เชิญอ่านครับ

“1.เรื่องนี้มาจากประกาศกรมศุลกากรเรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดภาษีอากรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกาศฉบับนี้เป็นการปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในการส่งสินค้าเข้าออกนอกเขตปลอดอากร จากเดิมกำหนดให้ต้องชำระค่าภาษีอากรทุกวัน เป็นชำระค่าภาษีอากรเมื่อครบ 14 วัน นับแต่เมื่อมีการส่งสินค้าออกนอกเขตปลอดอากร ทั้งนี้ เพื่อไม่ต้องจ่ายเงินสดทุกวัน และแก้ปัญหากรณีมีการส่งของคืน เนื่องจากสินค้าชำรุดเสียหายหรือเหตุอื่น การปรับดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวสอดคล้องกับ ข้อเท็จจริง ที่มีการสั่งสินค้าทางอีคอมเมิร์ซมากขึ้นในปัจจุบัน และเป็นการ สร้างมาตรฐานให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศชั้นนำ ซึ่งมุ่งหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค และรับประกันความพึงพอใจในการซื้อสินค้าและบริการ

2.การยกระดับมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรดังกล่าว ดำเนินการโดย กรมศุลกากร ร่วมมือกับ สำนักงานอีอีซี (สกพอ.) เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเทคโนโลยีระดับอัจฉริยะในการบริหารจัดการ ที่สามารถทำงานได้รวดเร็ว ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ลดเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ซึ่งประกาศฯดังกล่าวจะเป็น ต้นแบบในการนำร่องภายในอีอีซี เพื่อทดลองวิธีทำงานใหม่ ก่อนจะพัฒนาใช้เป็นระบบจัดเก็บอากรศุลกากรแบบใหม่ทั่วประเทศ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากมาตรฐานนี้ทั่วประเทศ

3.การอำนวยความสะดวกดังกล่าว ไม่ได้จำกัดเฉพาะ กลุ่มอาลีบาบา แต่รวมถึง ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษทุกบริษัท รวมทั้ง ผู้ประกอบการธุรกิจทุกกิจการที่ใช้การบริการแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆก็ตาม ซึ่งจะสามารถเข้าใช้ระบบและบริการของ ศูนย์จัดการสินค้าอัจฉริยะ และ เขตปลอดอากรในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ดังกล่าว เพื่อกระจายสินค้าสู่ตลาดทั้ง ในประเทศ และ ต่างประเทศ ได้อีกด้วย

อนึ่ง อีอีซี ยังร่วมกับ กลุ่มอาลีบาบา ในการสนับสนุนขยายช่องทางการตลาด E–commerce ให้ สินค้าเกษตร และ ผู้ประกอบการ SME ไทย ไปต่างประเทศ ได้ร่วมกันฝึกอบรมครูผู้สอนเรื่อง E–commerce เพื่อนำความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและธุรกิจขนาดเล็กในพื้นที่ให้สามารถทำการค้าขายบน E–commerce โดยดำเนินการแล้ว 236 คน กำลังดำเนินการ 649 คน และได้ตั้งเป้าหมาย 1,000 คน ในปี 2562”

อ่านจดหมาย คุณคณิศ แล้ว ไม่รู้จะร้องไห้หรือดีใจ อาลีบาบาช่วยอบรมครูสอนอีคอมเมิร์ซ 1 พันคน แลกกับ เขตปลอดภาษี เพื่อใช้เป็น พื้นที่พักสินค้ากลุ่มอาลีบาบามูลค่านับพันนับหมื่นล้านบาท สำหรับ ขายในประเทศไทย และ ขายในกลุ่มประเทศอาเซียน 640 ล้านคนชิ้นไหนขายได้ก็เสียภาษี ชิ้นไหนขายไม่ได้ส่งคืนใน 14 วัน ไม่ต้องเสียภาษี

แล้ว สินค้าเอสเอ็มอีไทยที่ต้องเสียภาษีทุกชิ้น ไม่ว่าขายได้หรือขายไม่ได้ จะไปสู้สินค้าของ อาลีบาบา จากจีนและทั่วโลกในเขตปลอดภาษี ได้อย่างไร???

“ลม เปลี่ยนทิศ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

หมายเหตุประเทศไทย : วันคนโสดอาลีบาบา

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อีคอมเมิร์ซอาลีบาบาวันคนโสดคณิศ แสงสุพรรณอีอีซีหมายเหตุประเทศไทยลม เปลี่ยนทิศ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้