ข่าว
100 year

บทบรรณาธิการ : องค์กรอิสระต้องอิสระ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์9 พ.ย. 2562 05:02 น.
SHARE

ในช่วงแรกๆของสมัยประชุมรัฐสภาขณะนี้มีเรื่องสำคัญๆรอการพิจารณาเร่งด่วนอยู่หลายเรื่อง นอกจากญัตติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งได้แก่ ญัตติด่วนตั้ง กมธ.วิสามัญ เพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำและคำสั่งของ คสช.

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงว่า เตรียมผู้อภิปรายไว้ 10 คน ส่วนประเด็นการศึกษามีเรื่องสำคัญๆหลายเรื่อง เช่น ผลกระทบจากคำสั่งของ คสช. สิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อ การออกคำสั่งเอื้อกลุ่มทุนขนาดใหญ่ การแทรกแซงองค์กรอิสระ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระหว่างที่ปกครองประเทศด้วยอำนาจเด็ดขาดนานกว่า 5 ปี รัฐบาล คสช.ได้ออกคำสั่ง ประกาศและกฎหมายต่างๆออกมานับร้อยๆฉบับ โดยอ้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แต่หลายฉบับลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน และอาจขัดรัฐธรรมนูญ 2560 จึงต้องยกเลิกหรือแก้ไข

หากรัฐสภาชุดใหม่ รวมทั้งสภาผู้แทนราษฎรต้องการยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งของ คสช. อาจทำได้ง่ายกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายร้อยเท่า จึงควรรีบศึกษาและแก้ไขโดยเร่งด่วน ญัตตินี้ยังจะศึกษาผลกระทบเรื่องอื่นๆด้วย เช่น การออกคำสั่งเอื้อกลุ่มทุนขนาดใหญ่ และการแทรกแซงองค์กรอิสระ

ในยุครัฐบาล คสช.หรือแม้แต่ในปัจจุบัน มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสงสัยในความเป็นอิสระขององค์กรอิสระบางองค์กร เนื่องจากมีการเปลี่ยนกรรมการใหม่ แทนชุดเก่าที่พ้นตำแหน่งตามวาระ หรือตามรัฐธรรมนูญ และมีการแต่งตั้งผู้ใกล้ชิดให้ดำรงตำแหน่งแทน จึงมีปัญหาความน่าเชื่อถือ

แม้จะเป็นการแต่งตั้งโดยถูกต้อง ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 แต่เป็นรัฐธรรมนูญของ คสช. และผู้ให้ความเห็นชอบก็คือ สนช. ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของ คสช. แม้แต่การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งองค์กรอิสระ หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ก็จะต้องเป็น 250 ส.ว.ที่ คสช.แต่งตั้ง

ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระต่างๆ ถือกำเนิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 2540 ฉบับประชาชน องค์กรอิสระเช่น กกต.ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหา 10 คน เช่น ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ที่มาจาก “การเลือกตั้ง” ของประชาชน องค์กรอิสระรุ่นแรกๆ จึงได้รับความเชื่อถือจากสังคมสูงมาก เพราะเป็นกลางทางการเมืองและมีความเป็นอิสระ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

องค์กรอิสระแก้ไขรัฐธรรมนูญคสช.ตั้ง กมธ.วิสามัญฯปิยบุตร แสงกนกกุลอภิปรายบทบรรณาธิการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้