ข่าว
100 year

รัฐมนตรีมีสิทธิออกเสียง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์17 ต.ค. 2562 05:02 น.
SHARE

จนถึงวันที่สภาผู้แทนราษฎรจะต้องอภิปรายร่างกฎหมายสำคัญ คือ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่วงการเมืองยังเถียงกันไม่จบ ประเด็นที่ว่ารัฐมนตรีที่เป็น ส.ส.มีสิทธิออกเสียงลงมติหรือไม่ ทั้งๆที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ดร.วิษณุ เครืองาม ยืนยันว่าลงได้ โดยอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 163 แต่ยังมีผู้เห็นต่าง

มาตรา 163 ระบุว่ารัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่รัฐมนตรีผู้นั้นจะเป็น ส.ส. ด้วย ยืนยันชัดเจนว่า รัฐมนตรีที่เป็น ส.ส.มีสิทธิออกเสียงลงมติ แต่ฝ่ายที่เห็นต่างอ้างมาตรา 185 และ 186 รัฐมนตรีไม่มีสิทธิ เพราะมีประโยชน์ทับซ้อน

มาตรา 163 เขียนไว้ในหมวด 4 ที่ว่าด้วยคณะรัฐมนตรีโดยตรง มีบทบัญญัติว่าด้วยคุณสมบัติ ข้อห้าม และการพ้นจากตำแหน่งของคณะรัฐมนตรี ส่วนมาตรา 185 และ 186 อยู่ในหมวด 9 ว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน ห้าม ส.ส. หรือ ส.ว.กระทำการใดๆที่ทำให้ตนมีส่วนในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประเด็นนี้โยงไปถึงมาตรา 144 เกี่ยวกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่าย ห้าม ส.ส.รวมทั้ง ส.ว.และกรรมา-ธิการ ไม่ให้แปรญัตติหรือกระทำการใดๆ ที่มีผลให้ตนมีส่วนในการใช้งบประมาณ และถ้าเป็นการกระทำของคณะรัฐมนตรี ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ รวมทั้งให้เพิกถอนสิทธิและชดใช้เงินนั้นคืน

รัฐธรรมนูญมาตรา 163 ให้รัฐมนตรีที่เป็น ส.ส.มีสิทธิออกเสียงลงมติโดยไม่จำกัดว่าห้ามลงมติเรื่องใด เป็นไปตามประเพณีการปกครองประชาธิปไตย ระบบรัฐสภาที่ถือปฏิบัติกันมาในโลกประชาธิปไตย เป็นเวลาหลายร้อยปี ระบบนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส.มีสิทธิลงมติตามสิทธิของ ส.ส. มิฉะนั้นรัฐบาลก็พัง

ในการเลือกตั้งทั่วไป อาจมีพรรคการเมืองได้เสียงข้างมากในสภา แต่ไม่ถึงกับท่วมท้น เพียงแค่เกินกึ่งหนึ่งและจัดตั้งรัฐบาลตามสิทธิ และจะมี ส.ส.หลายสิบคนได้รับการแต่งตั้ง เป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ถ้าห้ามรัฐมนตรีออกเสียงลงมติ ระบบรัฐสภาจะไม่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน กลายเป็นปัญหาการตีความกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ 2560 ที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้แก้ไขอยู่ในขณะนี้ เป็นรัฐธรรมนูญ เจ้าปัญหา มีปัญหาแม้แต่การตีความ จะใช้สูตรไหนในการตัดสินที่นั่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ในระบบประธานาธิบดีที่แยกอำนาจ เด็ดขาด ประธานาธิบดีไม่มีสิทธิลงมติในสภา แต่ในระบบสภาที่นายกรัฐมนตรีมาจาก ส.ส. ทำไมจึงต้องห้าม ส.ส.ไม่ให้ลงมติ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีมีสิทธิออกเสียงงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงมติส.ส.วิษณุ เครืองามบทบรรณาธิการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้