ข่าว
100 year

เมื่อสภาซักถามรัฐบาล

ไทยรัฐฉบับพิมพ์18 ก.ย. 2562 05:03 น.
SHARE


การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณน่าจะเดินหน้าต่อไป ตามกำหนดเดิมในวันที่ 18 กันยายนนี้ แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่รับคำร้องไว้พิจารณา เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรใด แต่เป็นการกระทำทางการเมืองของคณะรัฐมนตรี ในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหาร ในความสัมพันธ์เฉพาะกับสถาบันพระมหากษัตริย์

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่าการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 เป็นไปตามกำหนดเดิม แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับคำร้องเรื่องการถวายสัตย์ฯ ไว้พิจารณาวินิจฉัยแต่การอภิปรายทั่วไปเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจ ส.ส.ที่จะซักถามและเสนอแนะตามข้อบังคับ

รัฐธรรมนูญมาตรา 152 ระบุว่า ส.ส.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริง หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติก็ได้ ถือเป็นเรื่องปกติ

เป็นกลไกการตรวจสอบคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหาร โดยสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติ แต่สภาผู้แทนราษฎรอาจไม่มีอำนาจชี้ขาดหรือตัดสินว่าการถวายสัตย์ฯของนายกรัฐมนตรีถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่มีอำนาจในการซักถามและเสนอแนะ นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้

ถ้าเสียงข้างมากของ ส.ส.เห็นว่าเป็นประเด็นการเมืองสำคัญ อาจเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลในระดับที่เข้มข้นต่อไป นั่นก็คือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ อาจรวมคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ หรือเจาะจงเฉพาะนายกรัฐมนตรีถ้าเสียงข้างมากลงมติไม่ไว้วางใจ คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งไปทั้งคณะ

การเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติหรือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเป็นกลไกในการตรวจสอบฝ่ายบริหารของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นมาตรการปกติ ในประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกอาจถือว่าเป็นการกระทำทางการเมืองการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจเป็นองค์ ประกอบสำคัญของระบอบประชาธิปไตย

เมื่อพูดถึงประชาธิปไตยคนไทยมักจะให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง มีสองอย่างถือว่าเป็นประชาธิปไตยเพิ่งจะมาให้ความสำคัญกับการตรวจสอบถ่วงดุลในระยะหลังๆ การตรวจสอบและถ่วงดุลสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยพอๆกับการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งต้องสุจริตเที่ยงธรรมไม่ใช่แค่พิธีกรรม.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ถวายสัตย์ฯไม่ครบเปิดอภิปรายทั่วไปศาลรัฐธรรมนูญชวน หลีกภัยรัฐธรรมนูญมาตรา 152บทบรรณาธิการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้