ข่าว
100 year

ให้เข้มแข็งหรืออ่อนแอ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 ต.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

ในบรรดาโครงการต่างๆที่รัฐบาล เร่งรัดให้ดำเนินการเป็นการทิ้งทวน ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในต้นปี 2562 มีโครงการหนึ่ง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนระดับตำบล โดยจัดตั้ง “สภาพัฒนาตำบล” ทั่วประเทศ เป็นกลไกผู้รับผิดชอบ

สภาพัฒนาตำบลจะเป็นกลไกในการหารือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหน้าที่ให้ความเห็นต่อโครงการของหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่ มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในลักษณะกองทุนพัฒนาเชิงพื้นที่ ใช้งบเริ่มต้น 2,000 ล้านบาท ช่วงแรกให้ ดำเนินการใน 10 จังหวัดยากจน ใน 700 ตำบล ไม่เกินตำบลละ 5 แสนบาท

ต้องถือว่าเป็นการรื้อฟื้นคำว่า “สภาตำบล” ขึ้นมาใหม่ เพราะเคยมีสภาตำบล ตั้งแต่สมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อหลายทศวรรษก่อน โดยมีกำนันเป็นประธานสภาตำบลโดยตำแหน่ง แต่ไม่มีบทบาทอะไร สภาตำบลเพิ่งจะมีบทบาทอย่างจริงจัง ในรัฐบาลพรรคกิจสังคมประมาณปี 2518 เมื่อรัฐบาล “ผันเงิน” ให้ตำบลละประมาณ 2 แสนบาท

จากนั้นสภาตำบลจึงพัฒนามาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนายก อบต. และสภาที่มาจากเลือกตั้ง มีงบประมาณ มีเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ แต่รัฐบาล คสช.ไม่ใช้บริการ อบต.แต่ชอบจัดสรรงบประมาณโครงการประชานิยมต่างๆให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการ แต่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านไม่มีเจ้าหน้าที่ ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือดำเนินการ

อาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงต้องจัดตั้งองค์กรใหม่ คือ “สภาพัฒนาตำบล” ซ้ำซ้อนกับ อบต.ที่มีอยู่แล้วทั่วประเทศ จะต้องสิ้นเปลืองงบประมาณและกำลังคนอีกมาก มีเสียงวิจารณ์ว่าสภาพัฒนาตำบลจะเป็นองค์กรผู้รับงบประมาณของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ส่งตรงถึงชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่หาเสียงโดยตรง และหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ

องค์กรที่ตั้งขึ้นใหม่อาจนำไปสู่ความแตกแยกและขัดแย้งมากขึ้น ในชุมชนระดับตำบลแทนที่จะเป็นการเสริมสร้างให้เข้มแข็ง เนื่องจากมีองค์กรซ้ำซ้อน แค่มี อบต.ซ้อนกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็มีปัญหาอยู่แล้ว เกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่างๆ ถ้ามีสภาพัฒนาตำบลเพิ่มเข้ามาอีกอาจจะยิ่งก่อปัญหา เรื่องที่น่าจะทำอย่างยิ่ง คือการทำให้องค์กรระดับตำบลเป็นเอกภาพ

ให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่เข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่องค์กรของข้าราชการ เพื่อรองรับการหาเสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การตั้งองค์กรซ้ำซ้อนจะทำให้ อบต.ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่อนแอและชุมชนอ่อนแอ มากกว่าจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และองค์กรประชาธิปไตยอ่อนแอ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สภาตำบลผันเงินรัฐบาลสภาพัฒนาตำบลบทบรรณาธิการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้