ไลฟ์สไตล์
100 year

สมาชิกที่ดีของรัฐ

กิเลน ประลองเชิง
1 ก.ย. 2561 05:01 น.
SHARE

ตั้งแต่หนุ่มจนแก่ ผมไปเลือกตั้งทุกครั้ง ครั้งแรกก็เลือกคนที่รัก ครั้งต่อๆมาเมื่อได้ยินโฆษณา เลือกทั้งพรรคสิดี เหมือนฟังดนตรีทั้งคณะ

ครึ้มๆใจอยากฟังทั้งคณะ ก็เลือกพรรคที่ชอบ

ข่าวแนะนำ

และเมื่อพรรคที่ชอบ เกิดเล่นการเมืองผกผัน หนีการเลือกตั้ง ผมก็เสียน้ำใจ เคราะห์ดีที่เขามีช่องไม่เลือกพรรคใดให้กา...

ผมก็กา แล้วก็กาช่องไม่เลือกพรรคใดเรื่อยๆมา

ตอนนี้เสียงปี่เสียงกลองการเมืองก็เริ่มดัง ผมกำลังคิดว่า เบื่อเต็มที แต่ก็กังวลว่า จะไม่ใช่สมาชิกที่ดีของรัฐ จะต้องตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

ในหนังสือ “ธรรมนูญชีวิต” หมวดที่ 1 คนกับสังคม ข้อ 6 ท่านอาจารย์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) สอนไว้ คนที่มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดี ควรมีหลักปฏิบัติต่อไปนี้

ข้อ ก รู้หลักอธิปไตย คือ รู้หลักความเป็นใหญ่ ที่เรียกว่า อธิปไตย 3 ประการ

1.อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ ของตนเป็นใหญ่ กระทำการด้วยปรารภตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมาณ

2.โลกาธิปไตย ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่ หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาสรรเสริญ กระทำการด้วยปรารภเอาใจหมู่ชน หาความนิยม

หรือหวั่นกลัวเสียงกล่าวว่าเป็นประมาณ

3.ธรรมาธิปไตย ถือหลักการความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่

กระทำการด้วยปรารภสิ่งที่ได้ศึกษาตรวจสอบตามข้อเท็จจริง และความคิดเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวางแจ้งชัด และพิจารณาอย่างดีที่สุด เต็มขีดแห่งสติปัญญา จะมองเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงาม เป็นประมาณอย่างสามัญ

ได้แก่ ทำการด้วยความเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา

ในอธิปไตย 3 ประการ ท่านอาจารย์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ แนะนำว่า เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ถ้าต้องการเป็นสมาชิกที่ดีต่อรัฐ รับผิดชอบต่อรัฐประชาธิปไตย

พึงถือหลักข้อ 3 คือธรรมาธิปไตย

คำสอนของอาจารย์ ไม่ตอบโจทย์ที่ผมต้องทำชัดเจน อย่างตอนนี้ อยู่กับช่วงเวลาที่รัฐบาลทหารขอ ก็จะคิดจะเขียนอะไร ก็ต้องมองซ้ายมองขวา “ทหารเขาคงทนไหว”

หมดเวลาที่ทหารขอ มีเลือกตั้งเค้าลางของรัฐบาลใหม่ ยังมีเงาทหารทาบทับ ตามกติกาที่ว่าเป็นประชาธิปไตย เมื่อมีเสียงก่นด่า รัฐบาลเขาก็น่าจะต้องทนฟังมากกว่าเก่า

งานของสื่อ ที่ดูจะอะลุ้มอล่วย รอมชอม ถนอมน้ำใจรัฐบาลทหาร ก็น่าจะเข้มข้นจริงจังมากขึ้น ไม่ถูกนินทาว่าทำงานแบบรับใบสั่ง เหมือนที่บางฝ่ายโจมตีกันอยู่

การทำงานแบบนี้ผมเข้าใจว่า คงอยู่ในกรอบความเป็นสมาชิกที่ดีของรัฐ มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดี แบบที่ท่านอาจารย์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สอน

หลังการเลือกตั้ง ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร ใครเป็นนายกฯ

หากนายกฯไม่ใช้อัตตาธิปไตย ถือเอาตนเองเป็นใหญ่ยึดหลักความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม และเหตุผลเป็นใหญ่จนเกินไป

ผมจะไม่ยุให้ขายเรือดำน้ำ ไม่ยุให้เลิกเกณฑ์ทหาร เหมือนที่บางพรรคการเมืองตีเกราะเคาะไม้กันตอนนี้แน่นอน.

กิเลน ประลองเชิง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้งพรรคการเมืองประชาธิปไตยชักธงรบกิเลน ประลองเชิง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 05:25 น.