วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. ที่เพิ่งประกาศ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย” ในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาว่า “เราจะต้องมี ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม จะต้องเป็น ประชาธิปไตยแบบไทยๆ โดยไม่ผิดกติกาของคนอื่น” บินขึ้นเหนือไปตรวจราชการที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ง พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกสำนักนายกฯแถลงว่า เป็นจังหวัดที่มีปัญหา “ความยากจน” อันดับต้นๆของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนเป็นจังหวัดแรก หลังประกาศตัวเป็น “นักการเมือง” เต็มตัว

วันอังคารที่แล้ว 9 มกราคม ครม.อนุมัติงบกลางปีเพิ่มอีก 150,000 ล้านบาท เป็น งบแก้จนเฟส 2 รวม 35,000 ล้านบาท โดยมี นายกฯตู่่ นั่งเป็นประธานด้วยตัวเอง

คณะกรรมการแก้จน ชุดนี้มีชื่อเต็มว่า “คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คนส.)” มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ เป็นรองประธาน คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีคลัง เป็นกรรมการ มีหน่วยงานปฏิบัติการหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ และ กระทรวงกลาโหม เพื่อ “เคาะประตูบ้านแก้จนแบบตัวต่อตัว” ทั่วประเทศ เหมือนการเคาะประตูบ้านหาเสียงของนักการเมืองในอดีต

ในส่วนของ กระทรวงมหาดไทย จะมีการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.)” โดยมี ปลัด กทม. รับผิดชอบ “คนจนเมือง” ใน กทม. ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เป็น ประธาน คอจ. ระดับจังหวัด มีตัวแทน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด เป็นกรรมการ รวม 77 คณะ 77 จังหวัดทั่วประเทศ
คอจ. มีอำนาจแต่งตั้ง กำกับ ดูแล ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ คือ “คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ” หรือ “ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.)” มี ผู้อำนวยการเขต ทุกเขตใน กทม. และ นายอำเภอ เป็นประธานชุด รวม 878 ชุด เพื่อเป็นกลไกของภาครัฐในการลงไป “เคาะประตูบ้าน” ผู้มีรายได้น้อยแบบรายคน โดยมี เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน 20,000 คน และ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. 10,000 คน เป็นหน่วยเคลื่อนที่เรียกว่า “ผู้ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะรับผิดชอบผู้มีรายได้น้อย 30–50 คน เพื่อไม่ให้คนยากจน 11.4 ล้านคนเล็ดลอดไปแม้แต่คนเดียว

...

โครงสร้างนี้ พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่า เลียนแบบมาจากรัฐบาลจีนที่ลงไปพบปะทุกครอบครัว ซึ่ง รัฐบาลจีน ใช้กำลังของ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ลงไปตรวจสอบคนยากจนในแต่ละจังหวัดแต่ละมณฑล จึงทำให้แก้ปัญหาความยากจนได้รวดเร็ว

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีสำนักนายกฯให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ว่า หัวใจ คือ ต้องลงไปถึงพื้นที่ จึงต้องมี คณะกรรมการระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เป็นความตั้งใจของเรา เพื่อให้ลงไปตอบโจทย์ในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เกมนี้จะต้องไปคุยกับประชาชนตัวต่อตัวว่า มีปัญหาอะไร จะช่วยเหลือได้อย่างไรผ่านโครงการต่างๆที่มีอยู่ในมือ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้มีรายได้น้อย

ดร.กอบศักดิ์ บอกว่า รัฐบาลตั้งเป้าจะแก้ปัญหาคนยากจน ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จำนวน 4.7 ล้านคน ให้เลิกจนโดยจะ เริ่มคิกออฟในเดือนมีนาคมนี้ จำนวน 34 โครงการใน 4 มิติ พร้อมทั้ง มาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจนายจ้าง เพื่อให้ฝึกทักษะฝีมือและจ้างงานเป็นกรณีพิเศษ

เห็น โครงสร้างคณะกรรมการแก้จน ของ นายกฯตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้ว ก็ต้องตื่นตะลึง มีทั้งกำลังคนและกำลังเงินงบประมาณเต็มพิกัด งานนี้ถ้า นายกฯตู่ ทำสำเร็จก่อนมีการเลือกตั้งตามโรดแม็ปปลายปีนี้ ผมรับประกันซ่อมฟรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็น นายกรัฐมนตรีคนนอก คนแรกในรัฐธรรมนูญใหม่ และ พรรคการเมืองเครือข่ายทหาร จะได้เป็นรัฐบาลแน่นอน เอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่.

“ลม เปลี่ยนทิศ”